Клас за работа с точки

Да се създаде клас за работа с точки от равнината, съдържащ методи за:

 1. Въвеждане координатите на точката от клавиатурата
 2. Извеждане на данните за точката на екрана
 3. Проверка дали точката е на оста X
 4. Проверка дали точката е на оста Y
 5. Проверка в кой квадрант е точката
 6. Проверка дали точката съвпада с друга точка

Да се направи програма, демонстрираща тези методи.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Клас за работа с точки

 1. Данаил каза:

  Ето го и решението на задачата:

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  // дефиниция на класа
  class Tochka        // заглавна част на дефиницията
  {              // тяло на дефиницията
  public:           // ниво на достъп до данните
    int x;         // член данни
    int y;
    Tochka();        // конструктор по подразбиране
    Tochka(int x, int y);  // конструктор с параметри
    Tochka(const Tochka &t);// конструктор за копиране
    void vhod();      // мутатор
    void pechat() const;  // функция за достъп
    bool naX() const;    // проверка дали лежи на оста X
    bool naY() const;    // проверка дали лежи на оста Y
    int kvadrant() const;  // проверка в кой квадрант е
    bool savpada(const Tochka &t); // дали съвпада с друга точка
    ~Tochka();       // деструктор
  };
  
  Tochka::Tochka() {
    x=y=0;
  }
  
  Tochka::Tochka(int x, int y) {
    this->x=x;       // използване на this
    this->y=y;
  }
  
  Tochka::Tochka(const Tochka &t) {
    x=t.x;
    y=t.y;
  }
  
  Tochka::~Tochka() {
    cout<<"Razrushava ";
    pechat();
  }
  
  void Tochka::vhod() {
    cout<<"x=";
    cin>>x;
    cout<<"y=";
    cin>>y;
  }
  
  void Tochka::pechat() const {
    cout<<'('<<x<<','<<y<<')'<<endl;
  }
  
  bool Tochka::naX() const {
   return y==0;
  }
  
  bool Tochka::naY() const {
   return x==0;
  }
  
  int Tochka::kvadrant() const {
   if((x>0)&&(y>0))
    return 1;
   else if((x<0)&&(y>0))
    return 2;
   else if((x<0)&&(y<0))
    return 3;
   else if((x>0)&&(y<0))
    return 4;
   else 0;
  }
  
  bool Tochka::savpada(const Tochka &t) {
   return (x==t.x)&&(y==t.y);
  }
    
  int main()
  {
    Tochka a;            // използва се конструктора по подразбиране
    Tochka b(10, 20);        // използва се конструктора с параметри
    cout<<"Danni za tochka a:\n";
    a.vhod();            // извикване на метод мутатор за обекта
    Tochka *pc = new Tochka(a);   // динамична променлива, викаща конструктора за копиране
    pc->x = 0;           // достъп до член-данна на обект, който е динамична променлива
    cout<<"Danni za tochka b:\n";
    cout<<'('<<b.x<<','<<b.y<<")\n";// достъп до член-данни на обект, който е статична променлива
    cout<<"Danni za tochka c:\n";
    pc->pechat();          // извикване на метод за достъп на обекта
    if(a.naX())
     cout<<"Tochkata A e na osta X\n";
    if(b.naY())
     cout<<"Tochkata B e na osta Y\n"; 
    cout<<"Tochkata A se namira v "<<a.kvadrant()<<" kvadrant\n";
    if(b.savpada(a))
     cout<<"Tochkata B savpada s A\n";    
    delete pc;           // извикване на деструктор за разрушаване на обекта
    system("pause");
    return 0;
  }
 2. Данаил каза:

  Ето и няколко примерни програми, използващи този клас:

  1. да се декларира точка A, да се въведат координатите й и да се отпечатат:

    Tochka A;
    cout<<"Vavedete koordinati"<<endl;
    A.vhod();
    cout<<"Koordinatite sa "<<endl;
    A.pechat();
  2. да се декларира точка B, да се укаже x=20 и y=-5 и да се отпечата в кой квадрант е точката:

    Tochka B;
    B.x=20;
    B.y=-5;
    cout<<"Tochkata se namira v kvadrabt "<<B.kvadrant()<<endl;
  3. да се декларира точка C с координати (-10,6) и да се отпечата x координатата и

    Tochka C(-10, 6);
    cout<< "X koordinata e:"<<C.x<<endl;
  4. да се декларира точка D c координати (10,-6) и точка E с координати като D и да се отпечата дали съвпадат:

    Tochka D ;
    D.x=10;
    D.y=-6;
    Tochka E(D);
    D.pechat() ;
    E.pechat ();  
  5. да се декларира точка F, да се въведат координатите й и да се отпечата дали лежи в центъра на координата система:

    Tochka F;
    F.vhod();
    if(F.x==0&&F.y==0)
     cout<< "Namira se v centara "<<endl;
    else
     cout<<" Ne se namira v centara "<<endl;
  6. да се декларира точка G c координати (0,-6) и да се отпечата дали лежи на оста X:

    Tochka G(0,-6);
    if (G.naX())
     cout<<"Leji na osta X. "<<endl;
    else cout<<"Ne leji na osta X."<<endl;

Вашият коментар