Числата, по-големи от последното

Да се въведат в стек n числа и да се отпечатат тези, които са по-големи от последното.

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Числата, по-големи от последното

 1. Данаил каза:

  А ето и решението, което включва и кода за примерна реализация на стек.

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  // максимален брой елементи в стека
  const int N=50;
  
  // указател към върха на стека
  int br = 0;
  
  // масив за съхранение на елементите на стека
  int s[N];
  
  // инициализиране на стека
  void init()
  {
    br=0;
  }
  
  // проверка дали стека е празен
  bool isEmpty() {
    return br==0;
  }
  
  // проверка дали стека е пълен
  bool isFull() {
    return br==N;
  }
  
  // запис на стойност в стека
  bool push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[br] = X;
      br++;
    }
    return ok;
  }
  
  // извличане на стойност от стека
  bool pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      br--;
      X = s[br];
    }
    return ok;
  }
  
  // печат на стека
  void print() {
    cout<<"top: |"<<br<<"| stack: |";
    for(int i=0;i<br;i++) cout<<s[i]<<'|';
    cout<<endl;
  }
  
  // да се въведат в стек n числа и да се отпечатат тези, 
  // които са по-големи от последното
  int main ( )
  {
   int n;
   cout<<"vavedete n:";
   cin>>n;
   // инициализираме стека
   init(); 
   print();
   // въвеждаме числата
   int chislo;
   for(int i=1; i<=n; i++) {
    cin>>chislo;
    push(chislo);
   }
   print();
   // прочитаме последното
   int posledno;
   pop(posledno);
   cout<<"Po-golemite ot "<<posledno<<" sa:\n";
   // прочитаме останалите
   for(int i=1; i<n; i++) {
    pop(chislo);
    if(chislo>posledno)
     cout<<chislo<<endl;
   }
   print();
  
   system("pause");
   return 0;
  }

Вашият коментар