Дата, време и универсално време

Да се създаде йерархия от следните класове:

 1. Дата, съдържащ полета ден, месец, година и методи за въвеждане и извеждане на информацията.
 2. Време, съдържащ освен това полета за часа и минутите.
 3. Универсално време, съдържащ в допълнение информация за часовата зона. Да има и метод за извеждане на времето по Гринуич
Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

10 Responses to Дата, време и универсално време

 1. kr1stiqn1995 каза:

  #include
  #include

  using namespace std;

  class Data
  {
  public:
  int den, mesec, godina;
  Data();
  Data(int d, int m, int g);
  Data(const Data &d);
  void Vhod();
  void Pechat(char format) const;
  };

  Data::Data()
  {
  den=mesec=godina=1;
  }

  Data::Data (const Data &d)
  {
  den=d.den;
  mesec=d.mesec;
  godina=d.godina;
  }

  Data::Data(int d, int m, int g)
  {
  den=d;
  mesec=m;
  godina=g;
  }
  void Data::Vhod()
  {
  cout<>den>>mesec>>godina;
  }

  void Data::Pechat(char format) const
  {
  switch(format)
  {
  case(‘a’): cout<<mesec<<'/'<<den<<'/'<<godina; break;
  case('e'): cout<<den<<'.'<<mesec<<'.'<<godina; break;
  default: cout<<"Newaliden izbor\n";
  };
  }

  class Time: public Data
  {
  public:
  int chas;
  int minuti;
  int secundi;
  Time();
  Time(int ch, int m, int s);
  Time(const Time &ch);
  void Vhod();
  void Pechat(char format) const;

  };

  Time::Time()
  {
  chas=minuti=secundi=0;
  }

  Time::Time (const Time &ch)
  {
  chas=ch.chas;
  minuti=ch.minuti;
  secundi=ch.secundi;
  }

  Time::Time (int ch, int m, int s)
  {
  chas=ch;
  minuti=m;
  secundi=s;
  }

  void Time ::Vhod()
  {
  cout<>chas>>minuti>>secundi;
  }

  void Time::Pechat(char format) const
  {
  if(format==’a’)
  if(chas<12) cout<<chas<<":"<<minuti<<" am"<<endl;
  else cout<<chas-12<<":"<<minuti<<" pm"<<endl;
  else cout<<chas<<":"<<minuti<<endl;
  }

  int main(int argc, char *argv[]) {

  Data q;
  q.Vhod();
  q.Pechat('a');
  cout<<endl;

  Time b;
  b.Vhod();
  b.Pechat('a');
  cout<<endl;

  system("pause");
  return 0;
  }

 2. krisizdravi95 каза:
  
  
  
  class Date
  {
  public:
    int den, mesec, godina;
    Date();
    Date(int d, int m, int g);
    Date(const Date &d);
    void Vhod();
    void Izvejdane(char format) const;
   
  };
   
  Date::Date()
  {
    den=mesec=godina=1;
  }
   
  Date::Date (const Date &d)
  {
    den=d.den;
    mesec=d.mesec;
    godina=d.godina;
  }
   
  Date::Date(int d, int m, int g)
  {
    den=d;
    mesec=m;
    godina=g;
  }
   
  void Date::Vhod()
  {
    cout<<"Vuvedete den, mesec, godina: ";
    cin>>den>>mesec>>godina;
  }
  
  
  
  
   
  void Date::Izvejdane(char format) const
  {
    switch(format)
    {
    case('a'): cout<<mesec<<'/'<<den<<'/'<<godina; break;
    case('e'): cout<<den<<'.'<<mesec<<'.'<<godina; break;
    default: cout<<"Nevaliden izbor\n";
    };
  }
  
  class Time:public Date 
  { public:
    int chas;
    int minuti;
    void Vhod();
    void Izvejdane(char format) const;
    
    };
    
    void Time::Vhod()
    {
      cout<<"Vuvedete chas i minuti:";
      cin>>chas>>minuti;
    }
    
    
    void Time::Izvejdane(char format) const
  {
    if(format=='a')
     if(chas<12) cout<<chas<<":"<<minuti<<" am"<<endl;
     else cout<<chas-12<<":"<<minuti<<" pm"<<endl;
     else cout<<chas<<":"<<minuti<<endl;
    }
  
  
  
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char simvol;
    
    Date Dnes;
    Dnes.Vhod();
    cout<<"Kakuv format? (a za amerikanski i e za evropeiski)"<<endl;
    cin>>simvol;
    Dnes.Izvejdane(simvol);
    cout<<endl;
    Time sega;
    sega.Vhod();
    sega.Izvejdane('a'); 
  
  
 3. marant каза:
  #include <iostream>
  #include <windows.h>
   
  using namespace std;
   
   
  class Data {
  public:
   int den, mesec, godina;
   void vhod();
   void pechat() const;
  };
   
  void Data::vhod()
  {
   cout<<"Vavedete den, mesec i godina:";
   cin>>den>>mesec>>godina;
  }
   
  void Data::pechat() const
  {
   cout<<"Datata e : "<<den<<"."<<mesec<<"."<<godina<<endl;
  }
   
   
  class vreme: public Data
  {
  public:
   int h, m;
   void vhod();
   void pechat() const;
  };
   
  void vreme::vhod()
  {
   Data::vhod();
   cout<<"vavedete chas i minuti: ";
   cin>>h>>m;
   
  }
   void vreme::pechat() const
   {
     Data::pechat();
     cout<<"4asut e : "<<h<<":"<<m<<endl;
   }
    
  class univreme: public vreme
  {
   public:
   int u;
   void vhod();
   int gn() const;
   void pechat() const;
  };
    void univreme::vhod()
   {
      vreme::vhod();
      cout<<"V koq 4asova zona jivee6: ";
      cin>>u;
   }
      int univreme::gn() const
  {
      return h-u;
  }
   
   
   void univreme::pechat() const
   {
      vreme::pechat();
      cout<<"Universalnoto vreme e: "<<gn()<<":"<<m<<endl;
   }
   
  int main(int argc, char *argv[]) {
     
   univreme d; 
   d.vhod();
   d.pechat();
   cout<<endl;
    
   system("pause");
   return 0;
  }
  
 4. kr1stiqn1995 каза:
  #include <iostream>
  #include <windows.h>
   
  using namespace std;
   
  class Data
  {
  public:
    int den, mesec, godina;
    Data();
    Data(int d, int m, int g);
    Data(const Data &d);
    void Vhod();
    void Pechat(char format) const;
  };  
  
  Data::Data()
  {
    den=mesec=godina=1;
  }
   
  Data::Data (const Data &d)
  {
    den=d.den;
    mesec=d.mesec;
    godina=d.godina;
  }
   
  Data::Data(int d, int m, int g)
  {
    den=d;
    mesec=m;
    godina=g;
  } 
  void Data::Vhod()
  {
   cout<<"Vavedete den,mesec i godina: ";
   cin>>den>>mesec>>godina;
  }
   
  void Data::Pechat(char format) const
  {
    switch(format)
    {
    case('a'): cout<<mesec<<'/'<<den<<'/'<<godina; break;
    case('e'): cout<<den<<'.'<<mesec<<'.'<<godina; break;
    default: cout<<"Newaliden izbor\n";
    };
  }
  
  class Time: public Data
  {
   public:
      int chas;
      int minuti;
      int secundi;
      Time();
      Time(int ch, int m, int s);
    Time(const Time &ch);
    void Vhod();
    void Pechat(char format) const;
    
  };
   
  Time::Time()
  {
    chas=minuti=secundi=0;
  }
   
  Time::Time (const Time &ch)
  {
    chas=ch.chas; 
    minuti=ch.minuti;
    secundi=ch.secundi;
  }
   
  Time::Time (int ch, int m, int s)
  {
    chas=ch;
    minuti=m;
    secundi=s;
  }
   
  void Time ::Vhod()
  {
    Data::Vhod();
    cout<<"Wuwedete chas, minuti, secundi: ";
    cin>>chas>>minuti>>secundi;
  }
   
   
   void Time::Pechat(char format) const
  {
    Data::Pechat(format);
    cout<<" ";
    if(format=='a')
     if(chas<12) cout<<chas<<":"<<minuti<<" am"<<endl;
     else cout<<chas-12<<":"<<minuti<<" pm"<<endl;
     else cout<<chas<<":"<<minuti<<endl;
    }
  
  int main(int argc, char *argv[]) {
   
   Data q;
   q.Vhod();
   q.Pechat('a');
   cout<<endl;
   
   Time b;
   b.Vhod();
   b.Pechat('a');
   cout<<endl;
   
   
   system("pause");
   return 0;
  }
  

  .. с няколко корекции

 5. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
  //
  class Data
  {
  public:
    int den, mesec, godina;
    Data();
    Data(int d, int m, int g);
    Data(const Data &d);
    void Vhod();
    void Izwejdane(char format) const;
    bool NachaloMesec() const;
    int Sezon() const;
    bool Suwpadenie(int d, int m, int g) const;
    bool Suwpadenie(const Data &d) const;
    int DniMesec() const;
    bool PosledenDen() const;
    void SledwashtDen();
    void PredishenDen();
    bool ValidnaData() const;
   
  };
  
   class Vreme:public Data
  {
   public:
    int chas, minuta;
    Vreme();
    Vreme(int d, int m, int g, int chas, int minuta);
    Vreme(const Vreme &v);
    void Vhod();
    void Izwejdane();
  };
  
  class Utc:public Vreme
  {
   public:
     int chas_zona;
     Utc();
     Utc(const Utc &utc);
     void Vhod();
     void Izwejdane();
     void Greenwich();
  };
  
  Utc::Utc()
  {
   Vreme::Vreme();
   chas_zona=0;
  }
  
  Utc::Utc(const Utc &utc)
  {
   den=utc.den;
   mesec=utc.mesec;
   godina=utc.godina;
   chas=utc.chas;
   minuta=utc.minuta;
   chas_zona=utc.chas_zona;
  }
  
  void Utc::Greenwich()
  {
   cout<<"Wremeto po Grinuich: "<<chas - chas_zona<<": "<<minuta<<endl;
  }
  
  void Utc::Vhod()
  {
   Vreme::Vhod();
   cout<<"Wuwedi chasowa zona (+/- 12)";
   cin>>chas_zona;
  }
  
  void Utc::Izwejdane()
  {
   Vreme::Izwejdane();
   cout<<"Chasowata zona e: "<<chas_zona<<endl;
  }
  
  Vreme::Vreme()
  {
   Data::Data();
   chas=minuta=0;
  }
  
  Vreme::Vreme(int d, int m, int g, int chas, int minuta)
  {
   Data::Data(d, m, g);
   this->chas=chas;
   this->minuta=minuta; 
  }
  
  Vreme::Vreme(const Vreme &v)
  {
   den=v.den;
   mesec=v.mesec;
   godina=v.godina;
   chas=v.chas;
   minuta=v.minuta;
  }
  
  void Vreme::Vhod()
  {
   Data::Vhod();
   cout<<"Wuwedi chas i minuti (hh mm): ";
   cin>>chas>>minuta; 
  }
  
  void Vreme::Izwejdane()
  {
   cout<<"Datata e: "<<den<<'.'<<mesec<<'.'<<godina<<endl;
   cout<<"Chasut e: "<<chas<<": "<<minuta<<endl; 
  }
  
   
  Data::Data()
  {
    den=mesec=godina=1;
  }
   
  Data::Data (const Data &d)
  {
    den=d.den;
    mesec=d.mesec;
    godina=d.godina;
  }
   
  Data::Data(int d, int m, int g)
  {
    den=d;
    mesec=m;
    godina=g;
  }
   
  void Data::Vhod()
  {
    cout<<"Wuwedete den, mesec, godina: ";
    cin>>den>>mesec>>godina;
  }
   
  void Data::Izwejdane(char format) const
  {
    switch(format)
    {
    case('a'): cout<<mesec<<'/'<<den<<'/'<<godina; break;
    case('e'): cout<<den<<'.'<<mesec<<'.'<<godina; break;
    default: cout<<"Newaliden izbor\n";
    };
  }
   
  bool Data::NachaloMesec() const
  {
    return den==1;
  }
   
  int Data::Sezon() const
  {
    switch (mesec)
    {
    //????
    case(12):
    case(1):
    case(2): return 4;
   
    //??????
    case(3):
    case(4):
    case(5): return 1;
   
    //????
    case(6):
    case(7):
    case(8): return 2;
   
    //????
    case(9):
    case(10):
    case(11): return 3;
   
    default: return 0;
    }
  }
   
  bool Data::Suwpadenie(int d, int m, int g) const
  {
    return ((den==d) && (mesec==m) && (godina==g));
  }
   
  bool Data::Suwpadenie(const Data &d) const
  {
    return ((den==d.den) && (mesec==d.mesec) && (godina==d.godina));
  }
   
   
  int Data::DniMesec() const
  {
    if(mesec == 1 || mesec == 3 || mesec == 5 || mesec == 7 || mesec == 8 || mesec == 10 || mesec == 12)
      return 31;
    else if(mesec == 4 || mesec == 6 || mesec == 9 || mesec == 11)
      return 30;
    else
    {
      if(godina % 4 == 0)
      {
        if(godina % 100 == 0)
        {
          if(godina % 400 == 0)
            return 29;
          return 28;
        }
        return 29;
      }
      return 28;
    }
  }
   
  bool Data::PosledenDen() const
  {
    return den==DniMesec();
  }
   
  void Data::SledwashtDen()
  {
    if(ValidnaData())
    {
      if (den<DniMesec())
        den++;
      else
      {
        den=1;
        if(mesec<12)
          mesec++;
        else
        {
          mesec=1;
          godina++;
        }
      }
    }
  }
   
  void Data::PredishenDen()
  {
    if(ValidnaData())
    {
      if(den>1)
        den--;
      else
      {
        if(mesec>1)
        {
          mesec--;
          den=DniMesec();
        }
        else
        {
          mesec=12;
          godina--;
          den=31;
        }
      }
    }
  }
   
  bool Data::ValidnaData() const
  {
    if ((mesec>=1)&&(mesec<=12)&&(godina>0))
    {
      if ((den>=1)&&(den<=DniMesec()))
          return true;
      else return false;
    }
    else return false;
  }
   
   
   
   
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    cout<<"Klas Data: \n";
    Data dnes;
    dnes.Vhod();
    dnes.Izwejdane('e')<<endl;
    
    cout<<"Klas Vreme: \n";
    cout<<"Suzdawane na now obekt vreme i wuwejdane na danni ot klaviaturata: \n";
    Vreme* VremePtr= new Vreme();
    VremePtr->Vhod();
    VremePtr->Izwejdane();
    
    cout<<"Klas Utc: \n";
    Utc zona;
    zona.Vhod();
    zona.Greenwich();
   
   
    delete VremePtr;
    system("PAUSE");
    return 0;
  }
  
 6. krisizdravi95 каза:
  using namespace std;
  class Date
  {
  public:
    int den, mesec, godina;
    Date();
    Date(int d, int m, int g);
    Date(const Date &d);
    void Vhod();
    void Izvejdane(char format) const;
   
  };
   
  Date::Date()
  {
    den=mesec=godina=1;
  }
   
  Date::Date (const Date &d)
  {
    den=d.den;
    mesec=d.mesec;
    godina=d.godina;
  }
   
  Date::Date(int d, int m, int g)
  {
    den=d;
    mesec=m;
    godina=g;
  }
   
  void Date::Vhod()
  {
    cout<<"Vuvedete den, mesec, godina: ";
    cin>>den>>mesec>>godina;
  }
   
   
   
   
   
  void Date::Izvejdane(char format) const
  {
    switch(format)
    {
    case('a'): cout<<mesec<<'/'<<den<<'/'<<godina<<endl; break;
    case('e'): cout<<den<<'.'<<mesec<<'.'<<godina<<endl; break;
    default: cout<<"Nevaliden izbor\n";
    };
  }
   
  class Time:public Date
  { public:
    
    int chas;
    int minuti;
    int chasovazona;
    void Vhod();
    void Izvejdane(char format) const;
    void Universalnovreme();
    };
     
    void Time::Vhod()
    {
      Date::Vhod();
      cout<<"Vuvedete chas i minuti:";
      cin>>chas>>minuti;
    }
     
     
    void Time::Izvejdane(char format) const
  {
     Date::Izvejdane(format);
    if(format=='a')
     if(chas<12) cout<<chas<<":"<<minuti<<" am"<<endl;
     else cout<<chas-12<<":"<<minuti<<" pm"<<endl;
     else cout<<chas<<":"<<minuti<<endl;
    }
    
  void Time::Universalnovreme()
  {
    cout<<"Vuvedete chasova zona (+/- 1-12) ";
    cin>>chasovazona;
    cout<<"Universalno vreme:"<<chas-chasovazona<<":"<<minuti<<endl;
    }
  
   
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char simvol;
    Date Dnes;
    Dnes.Vhod();
    cout<<"Kakuv format? (a za amerikanski i e za evropeiski)"<<endl;
    cin>>simvol;
    Dnes.Izvejdane(simvol);
    cout<<endl;
    Time sega;
    sega.Vhod();
    sega.Izvejdane('a'); 
    sega.Universalnovreme();
  
 7. Iceman каза:
  #include <iostream>
  #include <windows.h>
   
  using namespace std;
   
  
   
  
  class Data 
  {
  public:
   int d,m,g ;
   void vhod();
   void pechat() const;
  };
   
  void Data::vhod()
  {
   cout<<"Vavedete d,m i g:";
   cin>>d>>m>>g;
  }
   
  void Data::pechat() const
  {
   cout<<"Datata e "<<d<<"."<<m<<"."<<g<<"\n";
  }
   
  
  class Vreme: public Data
  {
  public:
   int chas;
   int minuti;
   void vhod();
   void pechat() const;
  };
   
  void Vreme::vhod()
  {
   Data::vhod();
   cout<<"vavedete chas:";
   cin>>chas;
   cout<<"vavedete minuti:";
   cin>>minuti;
   
  }
   
  void Vreme::pechat() const
  {
   cout<<"Datata e\n";
   Data::pechat();
   cout<<"i vremeto e "<<chas<<":"<<minuti<<endl;
   
  }
   class univreme: public Vreme
  {
   public:
   int u;
   void vhod();
   int gn() const;
   void pechat() const;
  };
    void univreme::vhod()
   {
      Vreme::vhod();
      cout<<"chasovata zona e: ";
      cin>>u;
   }
      int univreme::gn() const
  {
      return chas-(u);
  }
   
    
   void univreme::pechat() const
   {
      Vreme::pechat();
      cout<<"Universalnoto vreme e: "<<gn()<<":"<<minuti<<endl;
   }
   
   int main(int argc, char *argv[])
  { 
    cout<< "Danni za data:\n";
    Data Dnes;
    Dnes.vhod();
    Dnes. pechat();
    cout<< "Danni za vreme:\n";
    Vreme Sega;
    Sega.vhod();
    Sega.pechat();
    cout<< "Danni za univreme:\n";
    univreme Now;
    Now.vhod();
    Now.pechat();
   
    
   system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  
   
   
  
   

Вашият коментар