Демонстрация на наследяване

Програмата, която писахме в часа:

#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

const float pi=3.14;

// Точка (координати X, Y)
class tochka {
public:
 float x, y;
 void vhod();
 void pechat() const;
};

void tochka::vhod() 
{
 cout<<"Vavedete x i y:";
 cin>>x>>y;
}

void tochka::pechat() const
{
 cout<<"Tochka ("<<x<<","<<y<<")\n";
}

// Окръжност (радиус, обиколка)
class okraznost: public tochka
{
public:
 float r;
 float obikolka() const;
 void vhod();
 void pechat() const;
};

void okraznost::vhod()
{
 tochka::vhod();
 cout<<"vavedete radius:";
 cin>>r;
}

void okraznost::pechat() const
{
 cout<<"Okraznost s centar\n";
 tochka::pechat();
 cout<<"i radius "<<r<<endl;
}

float okraznost::obikolka() const
{
 return 2*pi*r;
}
 
// Кръг (лице)
class krug: public okraznost
{
 float lice() const;
};

float krug::lice() const
{
 return pi*r*r;
}

// Пръстен (радиус на отвора, лице на пръстена)
class prasten: public krug
{
public:
 float ro;
 float lice() const;
 void vhod();
 void pechat() const;
};

float prasten::lice() const
{
 return pi*r*r - pi*ro*ro;
}

void prasten::vhod()
{
 okraznost::vhod();
 cout<<"Vavedete radius na otvora:";
 cin>>ro;
}

void prasten::pechat() const
{
 cout<<"Parsten s centar\n";
 tochka::pechat();
 cout<<"i radiusi "<<r<<" i "<<ro<<endl; 
}

int main(int argc, char *argv[]) {
 // демонстрация на класа okraznost
 okraznost b;
 b.vhod();
 b.pechat();
 cout<<endl;
  
 // присвояване на клас-наследник към родителски
 tochka a=b;
 a.pechat();
 cout<<endl;

 // демонстрация на класа krug
 krug c;
 c.vhod();
 c.pechat();
 cout<<endl;

 // демонстрация на класа pechat
 prasten d;
 d.vhod();
 d.pechat();
 cout<<endl;
 
 system("pause");
 return 0;
}
Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар