В кой квадрант е точката

Въведете координатите X и Y на точка и отпечатайте в кой квадрант се намира тя. Проверете и дали не лежи на някоя от осите.

Публикувано в 10а, 10б с етикети . Постоянна връзка.

6 Responses to В кой квадрант е точката

 1. misho_cveti каза:
   program Project1;
  var
   XA,YA:integer;
  begin
   Write('vavedete koordinatite na tochka A:');
   ReadLn(XA,YA);
   if(XA>0)and(YA>0)then
     WriteLn('tova e v 1-vi kvadrant')
   else if(XA<0)and(YA>0)then
     WriteLn('tova e v 2-ri kvadrant')
   else if(XA<0)and(YA<0)then
     WriteLn('tova e v 3-ti kvadrant')
   else if(XA>0)and(YA<0)then
     WriteLn('tova e v 4-ti kvadrant')
   else if (XA=0)and (YA=0) then
     WriteLn('tochkata se namira v centara')
   else if (XA=0) then
     WriteLn('tochkata se namira nqkade po apcisata')
   else if (YA=0) then
     WriteLn('tochkata se namira nqkade po ordinatata');
   ReadLn;
  end.  
 2. bobby666666 каза:
   program Project1;
  var
   X,Y:integer;
  begin
   write('wuwedi koordinatite na tochkata: X i Y ');
   readln(X,Y);
   if (X>0) then
     if (Y>0) then
     begin
      writeln('tochkata se namira v I kvadrant');
      readln
      end
     else
     begin
     writeln('tochkata se namira v IV kvadrant');
     readln
     end
    else
     if (Y<0) then
     begin
     writeln('tochkata se namira v III kvadrant');
     readln
     end
      else
      begin
      writeln('tochkata se namira v II kvadrant');
      readln;
      end;
      end.
  
 3. krisi3005 каза:
  program Project1;
  var
   x,y:real ;
  begin
   Write('Vavedete x i y') ;
   ReadLn (x,y) ;
   if (x > 0) and (y > 0) then
    WriteLn ('Purvi kvadrant')
   else if (x < 0) and (y > 0) then
    WriteLn ('Vtori kvadrant')
     else if (x < 0) and (y < 0) then
    WriteLn ('Treti kvadrant')
   else if (x > 0) and (y < 0) then
    WriteLn ('Chetvurti kvadrant')
   else if(x = 0 ) and ( y = 0) then
    WriteLn ('Namira se v centura na koordinatnata os')
   else if (y = 0) then
    WriteLn ('Namrira se na abscisnata os') ;
   ReadLn;
  end. 
  

Вашият коментар