Триъгълник

Да се напише програма, която позволява да се въведат три реални числа и проверява дали те представляват валидни страни на триъгълник, и какъв е видът му – равностранен, равнобедрен, правоъгълен или друг. Да се изведе подходящо съобщение за всеки конкретен случай.

Публикувано в 10а, 10б с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар