Две точки от равнина

Напишете програма, която въвежда координатите на две точки А и В от равнината и определя:

 1. дали правата АВ е успоредна на някоя от осите и на коя точно
 2. дали двете точки лежат в един квадрант
Публикувано в 10а, 10б с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Две точки от равнина

 1. misho_cveti каза:
   program Project1;
  var
   XA,XB,YA,YB:integer;
  begin
   Write('vavedete koordinatite na tochka A:');
   ReadLn(XA,XB);
   Write('vavedete koordinatite na tochka B:');
   ReadLn(YA,YB);
   if(XA>0)and(XB>0)and(YA>0)and(YB>0)then
     WriteLn('tova e v 1-vi kvadrant')
   else if(XA<0)and(XB<0)and(YA>0)and(YB>0)then
     WriteLn('tova e v 2-ri kvadrant')
   else if(XA<0)and(XB<0)and(YA<0)and(YB<0)then
     WriteLn('tova e v 3-ti kvadrant')
   else if(XA>0)and(XB>0)and(YA<0)and(YB<0)then
     WriteLn('tova e v 4-ti kvadrant')
   else WriteLn('ne sa v edin kvadrant');
   ReadLn;
  end.
 2. BGTitan каза:
   program project2;
   var
    xTA: real;
    yTA: real;
    xTB: real;
    yTB: real;
  begin
   WriteLn('Vavedete X stoinostta na tochka A:');
   ReadLn(xTA);
   WriteLn('Vavedete Y stoinostta na tochka A:');
   ReadLn(yTA);
   WriteLn('Vavedete X stoinostta na tochka B:');
   ReadLn(xTB);
   WriteLn('Vavedete Y stoinostta na tochka B:');
   ReadLn(yTB);
    if (xTA=xTB) then
     WriteLn('Pravata AB e usporedna ordinatata.')
    else if (yTA=yTB) then
     WriteLn('Pravata AB e usporedna na abcisata.');
    if (xTA>0) and (yTA>0) then
      WriteLn('Tochka A e v I kvadrant.')
    else if (xTA<0) and (yTA<0) then
      WriteLn('Tochka A e v III kvadran.');
    if (xTB>0) and (yTB>0) then
      WriteLn('Tochka B e v I kvadrant.')
    else if (xTB<0) and (yTB<0) then
      WriteLn('Tochka B e v III kvadran.');
    if (xTA<0) and (yTA>0) then
      WriteLn('Tochka A e v II kvadrant.')
    else if (xTA>0) and (yTA<0) then
    WriteLn('Tochka A e v IV kvadrant.');
    if (xTB<0) and (yTB>0) then
      WriteLn('Tochka B e v II kvadrant.')
    else if (xTB>0) and (yTB<0) then
    WriteLn('Tochka B e v IV kvadrant.');
    ReadLn;         
  
  • Данаил каза:

   Браво, много добре си направил задачата! По условие 1) – какво ще стане, ако въведем в програмата например 1 2 1 2 ? По условие 2 – и така както си го направил става, но този, който стартира програмата трябва според извежданото да прецени дали точките са в един квадрант. Ако искаш програмата да извежда директно дали точките са в един квадрант, може да комбинираш условията за едната и за другата точка с and (тогава ще можеш да кажеш и в кой квадрант са) или пък можеш да провериш така:

   if ((xTA>0)=(xTB>0)) and ((yTA>0)=(yTB>0)) then
    WriteLn('V edin kvadrant sa') 
   else WriteLn('Ne sa v edin kvadrant');  
   

Вашият коментар