Отделно положителните, отделно отрицателните

Да се напише програма, която позволява да се въведат N на брой числа и след това извежда първо само положителните, а после само отрицателните числа от въведените.

По желание: Да се реши задачата в случая на въвеждане на числа до въвеждане на 0.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Отделно положителните, отделно отрицателните

 1. kr1stiqn1995 каза:
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  #include <windows.h>
   
  using namespace std;
   
  // ?????????? ???? ???????? ? ????????
  const int N=5;
   
  class Queue
   {
    private:
     // ???????? ??? ????? ?? ????????
     int head;
     // ???????? ??? ???? ?? ????????
     int tail;
     // ????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ????????
     int s[N];
     // ?????????????? ?? ????????
     void init();
    public:
     Queue();
     // ???????? ???? ???????? ? ??????
     bool isEmpty(); 
     // ???????? ???? ???????? ? ?????
     bool isFull();
     // ????? ?? ???????? ? ????????
     bool push(int X);
     // ????????? ?? ???????? ?? ????????
     bool pop(int &X);
     // ????? ?? ????????
     void print();
  };
   
  Queue::Queue()
  {
   init();
  }
   
  // ?????????????? ?? ????????
  void Queue::init()
  {
   head=0;
   tail=0;
   for(int i=0;i<=N;i++) s[i]=0;
  }
   
  // ???????? ???? ???????? ? ??????
  bool Queue::isEmpty() {
   return head==tail;
  }
   
  // ???????? ???? ???????? ? ?????
  bool Queue ::isFull() {
   return ((tail+1)%N)==head;
  }
   
  // ????? ?? ???????? ? ????????
  bool Queue::push(int X)
  {
   bool ok = !isFull();
   if (ok){
    s[tail] = X;
    tail++;
    tail%=N;
   }
   return ok;
  }
   
  // ????????? ?? ???????? ?? ????????
  bool Queue::pop(int &X)
  {
   bool ok = !isEmpty();
   if (ok) {
    X = s[head];
    head++;
    head%=N;
   }
   return ok;
  }
   
  // ????? ?? ????????
  void Queue::print() {
   cout<<endl<<"head : "<<head<<" tail: "<<tail<<"\nqueue: | ";
   if(!isEmpty())
    if (head<=tail)
     for(int i=head;i<tail;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
    else {
     for(int i=head;i<N;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
     for(int i=0;i<tail;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
    }
   cout<<endl<<"array: | ";
   for(int i=0;i<N;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
   cout<<endl<<"index: | ";
   for(int i=0;i<N;i++) cout<<setw(3)<<i<<" | ";
   cout<<endl<<endl;
  }
   
  int main ( )
  {
    Queue s1,s2;
    int n, chislo;
    cout<<"Vavedete broi chisla: ";
    cin>>n;
    for (int i=0; i<n; i++) {
      cin>>chislo;
      if (chislo>0) 
      s1.push(chislo);
      else s2.push(chislo);
    }
    
     cout<<"Polojitelnite chisla sa: "<<endl;
     while (!s1.isEmpty()) {
    s1.pop(n);
    cout<<n<<endl;
    }
  
    cout<<"Otricatelnite chisla sa: "<<endl;
     while (!s2.isEmpty()) {
    s2.pop(n);
    cout<<n<<endl;
    }
  
    system("pause");
    return 0;
  }
  

Вашият коментар