Казвано ли е такова число?

Да се напише програма, която позволява да се въведат N на брой числа и после пита за число и отпечатва „казвано е вече“, ако вече е въвеждано преди това.

По желание:

 1. Ако числото не е въвеждано дотогава, да изведе „ново число“
 2. Да позволи проверката да се прави за повече от едно числа (тоест например да въвеждаме числа до въвеждане на 0 и за всяко от тях да казваме имало ли го е в опашката или не).
Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Казвано ли е такова число?

 1. Данаил каза:
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  #include <windows.h>
   
  using namespace std;
   
  // максимален брой елементи в опашката
  const int N=5;
   
  class Queue
   {
    private:
     // указател към върха на опашката
     int head;
     // указател към края на опашката
     int tail;
     // масив за съхранение на елементите на опашката
     int s[N];
     // инициализиране на опашката
     void init();
    public:
     Queue();
     // проверка дали опашката е празна
     bool isEmpty(); 
     // проверка дали опашката е пълна
     bool isFull();
     // запис на стойност в опашката
     bool push(int X);
     // извличане на стойност от опашката
     bool pop(int &X);
     // печат на опашката
     void print();
  };
   
  Queue::Queue()
  {
   init();
  }
   
  // инициализиране на опашката
  void Queue::init()
  {
   head=0;
   tail=0;
   for(int i=0;i<=N;i++) s[i]=0;
  }
   
  // проверка дали опашката е празна
  bool Queue::isEmpty() {
   return head==tail;
  }
   
  // проверка дали опашката е пълна
  bool Queue ::isFull() {
   return ((tail+1)%N)==head;
  }
   
  // запис на стойност в опашката
  bool Queue::push(int X)
  {
   bool ok = !isFull();
   if (ok){
    s[tail] = X;
    tail++;
    tail%=N;
   }
   return ok;
  }
   
  // извличане на стойност от опашката
  bool Queue::pop(int &X)
  {
   bool ok = !isEmpty();
   if (ok) {
    X = s[head];
    head++;
    head%=N;
   }
   return ok;
  }
   
  // печат на опашката
  void Queue::print() {
   cout<<endl<<"head : "<<head<<" tail: "<<tail<<"\nqueue: | ";
   if(!isEmpty())
    if (head<=tail)
     for(int i=head;i<tail;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
    else {
     for(int i=head;i<N;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
     for(int i=0;i<tail;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
    }
   cout<<endl<<"array: | ";
   for(int i=0;i<N;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
   cout<<endl<<"index: | ";
   for(int i=0;i<N;i++) cout<<setw(3)<<i<<" | ";
   cout<<endl<<endl;
  }
   
  int main ( )
  {
   int n, x;
   Queue chisla;
   // въвеждаме числата
   cout<<"Vavedete broi elementi:";
   cin>>n;
   for(int i=0;i<n;i++) {
    cin>>x;
    chisla.push(x);
   }
   cout<<"Vavedete X:";
   cin>>x;
   // проверяваме дали го има Х
   int y;
   bool namereno=false;
   for(int i=0;i<n;i++) {
    chisla.pop(y);  
    if(x==y) {
     namereno=true;
     break;
    }
   }
   // отпечатваме резултата
   if(namereno) cout<<"Namereno e!\n";
   else cout<<"Ne e namereno!\n";
   
   system("pause");
   
  return 0;
  }

Вашият коментар