Сравняване на дати

Да се дефинира като нов тип данни структура data, съхраняваща ден, месец и година. Да се декларират две променливи от този тип, да им се въведат стойности и да се проверят:

 • дали датите съвпадат
 • ако не, коя дата е първа и коя е след нея
Публикувано в 12в с етикети , . Постоянна връзка.

2 Responses to Сравняване на дати

 1. sup3rEva каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  struct data
  { 
   int den;
   int mesec;
   int godina;
  };
  data a;
  data b;
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	cout<<"Vyvedete den: "<<endl;
  	cin>>a.den;
  	cout<<"Vyvedete mesec: "<<endl;
  	cin>>a.mesec;
  	cout<<"Vyvedete godina: "<<endl;
  	cin>>a.godina;
  	cout<<"Vyvedete drug den: "<<endl;
  	cin>>b.den;
  	cout<<"Vyvedete drug mesec: "<<endl;
  	cin>>b.mesec;
  	cout<<"Vyvedete druga godina: "<<endl;
  	cin>>b.godina;
  	
  	 if ((a.den==b.den) && (a.mesec==b.mesec) && (a.godina==b.godina))
     cout<<"Datite syvpadat!"<<endl;
  	 else cout<<"Datite ne syvpadat!"<<endl;
  	 
  	 if (a.godina<b.godina) 
  	 cout<<"Datata "<< a.den<<"."<<a.mesec<<"."<<a.godina<<" e predi datata " << b.den<<"."<<b.mesec<<"."<<b.godina<<endl;
  	 else if (b.godina<a.godina)
  	 cout<<"Datata "<< b.den<<"."<<b.mesec<<"."<<b.godina<<" e predi datata " << a.den<<"."<<a.mesec<<"."<<a.godina<<endl;
  	 else if (a.mesec<b.mesec)
  	 cout<<"Datata "<< a.den<<"."<<a.mesec<<"."<<a.godina<<" e predi datata " << b.den<<"."<<b.mesec<<"."<<b.godina<<endl;
  	 else if (b.mesec<a.mesec)
  	 cout<<"Datata "<< b.den<<"."<<b.mesec<<"."<<b.godina<<" e predi datata " << a.den<<"."<<a.mesec<<"."<<a.godina<<endl;
  	 else if (a.den<b.den) 
  	 cout<<"Datata "<< a.den<<"."<<a.mesec<<"."<<a.godina<<" e predi datata " << b.den<<"."<<b.mesec<<"."<<b.godina<<endl;
  	 else if (b.den<a.den)
  	 cout<<"Datata "<< b.den<<"."<<b.mesec<<"."<<b.godina<<" e predi datata " << a.den<<"."<<a.mesec<<"."<<a.godina<<endl;
  	 else cout<<"Datite syvpadat!"<<endl;
  	 
  	 
  	 
  
  	return 0;
  }

Вашият коментар