Лице и обиколка на правоъгълник

Напишете програма, която при въвеждане на дължината на страните отпечатва лицето и обиколката на правоъгълник (вижте за пример задачата за лице и обиколка на кръг).

Публикувано в 10а, 10б с етикети . Постоянна връзка.

17 Responses to Лице и обиколка на правоъгълник

 1. krisi3005 каза:

  var

  a,b:real;

  begin

  write(‘a=’); readln(a);
  write(‘b=’); readln(b);

  while (a<=0) and (b<=0) do begin writeln('Vuvedete polojitelni stoinosti!!!'); write('a='); readln(a); write('b='); readln(b); end; writeln('P=',2*(a+b):2:2,' S=',a*b:2:2); readln; end.

 2. isark каза:
   
  program project1;
  
  
  var
   A,B,S,P : Real;
  begin
   Write('Vavedete stranite:');
   ReadLn(A,B);
  
   S:= A*B;
   P:= A+B;
  
   Writeln('Obikolkata e ', P:5:3);
   WriteLn('Liceto e ', S:5:3);
   ReadLn;
  end.            
   
 3. BGTitan каза:
  rogram Project1;
    var
     a, b, S, P: Real;
  begin
   WriteLn('Vavedete dylgata strana na pravougulnika:');
   ReadLn(a);
   WriteLn('Vavedete kusata strana na pravougulnika');
   ReadLn(b);
  
   S:= a*b;
   P:=2*a+2*b;
  
   WriteLn('Liceto e:', S:5:2);
   WriteLn('Perimetura e:', P:5:2);
   ReadLn;
  end.    
  
 4. krisi3005 каза:

  lice za triugulnik

  program Project1;
  var
  a,ha:real;
  begin
  while ( a<=0) or (ha <=0) do
  begin
  Writeln('Vuvedete polojitelni stoinosti!');
  Write('a='); Readln(a);
  Write('ha='); Readln(ha);
  end;
   writeln(' S=',a*ha/2 :2:2);
   Readln;
  end. 
  
 5. sunshine каза:

  Program project1;
  Var
  a:real;
  b:real;
  S:real;
  P:real;
  begin
  Write (‘ Vavedi stoinost na promenlivata ‘);
  Readln (a);
  Write (‘ Vavedi stoinost na ptomenlivata ‘);
  Readln (b);

  S:=a*b ;
  P:=2*(a+b);

  WriteLn (‘ Liceto e ‘, S:5:3 );
  WriteLn (‘ Obikolkata e ‘, P:5:3 );
  Readln;
  end.

 6. gabi98 каза:

  Лице и обиколка на правоъгълник ! :)

  Program project1;
  Var
  a:real;
  b:real;
  S:real;
  P:real;
  begin
  Write (‘ Vavedi stoinost na promenlivata ‘);
  Readln (a);
  Write (‘ Vavedi stoinost na ptomenlivata ‘);
  Readln (b);

  S:=a*b ;
  P:=2*(a+b);

  WriteLn (‘ Liceto e ‘, S:5:3 );
  WriteLn (‘ Obikolkata e ‘, P:5:3 );
  Readln;
  end.

 7. Joro каза:
   program LiceObikolka;
  var
   a, b, S, P: real;
  begin
   Write('Vuvedete a na pravougulnika:');
   Readln(a);
   Write('Vuvedete b na pravougulnika:');
   Readln(b);
  
   S:= a*b;
   P:= 2*(a+b);
   Writeln('Obikolkata e ', P:5:3);
   Writeln('Liceto e ', S:5:3);
   ReadLn;
  end.
  
 8. ilovemilka3 каза:

  program project1;

  var
  a,b: Real;
  begin
  Write(‘vavedete a=’);
  ReadLn(a);
  Write(‘vuvedete b=’);
  readln(b);
  writeln(‘liceto e = ‘ , a*b:0:2);
  readln;
  Writeln(‘perimetura e ‘, 2*a+2*b :0:2) ;
  readln;

  end.

 9. bobby666666 каза:
   program project1;
  var
   a,b:real;
  
  
  begin
   write('vuvedete a =');
   readln(a);
   write('vuvedete b =' );
   readln(b);
   writeln('liceto na pravougulnika e=', a*b:0:3);
   readln;
   writeln('perimeturut e=', 2*a+2*b:0:3);
   readln;
  
  
  
  end.          
 10. Dyonex каза:
  program project1;
  
  var
   a,ha,c,b, S, P: Real;
  begin
   Write('Vavedete a: ');
  ReadLn(a);
  write('vavedete ha: ');
  readln(ha);
  write('vavedete b: ');
  readln(b);
  write('vavedete c: ');
  readln(c);
  S:= (a*ha)/2;
   P:= a+b+c;
  
   Writeln('Obikolkata e ', P:5:3);
   WriteLn('Liceto e ', S:5:3);
   ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар