Лице и обиколка на кръг

Напишете програма, която при въвеждане на радиуса отпечатва лицето и обиколката на кръга.

Публикувано в 10а, 10б с етикети . Постоянна връзка.

9 Responses to Лице и обиколка на кръг

 1. Данаил каза:
  program project1;
  const
   Pi = 3.14;
  var
   R, S, P: Real;
  begin
   Write('Vavedete radiusa:');
   ReadLn(R);
  
   S:= Pi*R*R;
   P:= 2*Pi*R;
  
   Writeln('Obikolkata e ', P:5:3);
   WriteLn('Liceto e ', S:5:3);
   ReadLn;
  end.
  
 2. gabi98 каза:

  * на първия ред е program : име ;
  * на втория ред декларираме константите
  * на четвъртия ред въвеждаме променливите
  * на шестия ред , ключовата дума се използва за очертаване на началото на блока
  * на седмия ред пишем ‘въведете радиуса’
  * на осмия ред присвояваме променливата
  * на тринадесетия ред пишем и извеждаме на нов ред ‘обиколката е ‘
  * на на четиринадесетия ред пишем и извеждаме на нов ред ‘лицето е ‘
  на шестнадесетия ред е ключовата дума за край . :)

 3. cvetoslav425 каза:
  program project1;
  var
  a, b, S, P: Real;
  begin
   WriteLn('Vavedete stranata ''a'' :');
   ReadLn(a);
  
   WriteLn ('Vavedete stranata ''b'' :');
   ReadLn(b);
  
   S:= a*b;
   P:= a+a+b+b;
  
   Writeln('Obikolkata e ', P:5:3);
   WriteLn('Liceto e ', S:5:3);
   ReadLn;
  end.   
  
 4. krisi3005 каза:
  program project1;
   const
   Pi=3.14 ;
   var
    R , S , P : Real ;
    begin
     Write('Vavedete radiusa:');
   ReadLn(R);
     S:=Pi*R*R;
     P:=25*PI*R ;
   WriteLn('Obikolkata e ',P:8:2);
   WriteLn('Liceto e ',S:8:2);
   ReadLn;
   end.

Вашият коментар