Домашно : За какво служи всеки ред

program project1; //начало на програмата
var //декларираме променливите
a, b: integer; //променливите а и  b са цели числа
begin // начало на алгоритъма
Write(‘Vavedete dve chisla: ‘); //извеждане: на екрана се появява да въведем  две числа
ReadLn(a, b); //прочита  двете числа и ги записва в променливи а и b
a:= a + b; //а присвоява стойността от сбора на променливите a и b
b:= a – b; // b присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
a:= a – b; // а присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
WriteLn(‘Chislata sega sa: ‘, a, ‘ ‘, b); // на екрана се извеждат  числата а и b
ReadLn; //слагаме го за  да не се затвори програмата преди да видим резултата
end. //край

Публикувано в 10а, Pascal. Постоянна връзка.

4 Responses to Домашно : За какво служи всеки ред

 1. nicollevall каза:
  program project1; //Начало на програмата
  var //декларираме променливите
  a, b: integer; //променливите а и b са цели числа
  begin // начало на алгоритъма
  Write(‘Vavedete dve chisla: ‘); //извеждане: на екрана се появява да въведем две числа
  ReadLn(a, b); //прочита двете числа и ги записва в променлива а и b
  a:= a + b; //а присвоява стойността от сбора на променливите a и b
  b:= a – b; // b присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
  a:= a – b; // а присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
  WriteLn(‘Chislata sega sa: ‘, a, ‘ ‘, b); // на екрана се извеждат числата а и b
  ReadLn; // да не се затвори програмата преди да видим резултата
  end. //край на алгоритъма
 2. Simona Dimitrowa каза:
   program: project 1; // начало на програмата 
  var // деклариране на променливи
  number, C 1000, C 100, C 10, C 1 ; integer // цяло число
  begin ; // начало на блок от оператори
  WriteLn ( ' napishi chislo : ') // извежда данни 
  ReadLn ( number) прочита стойноста 
  C 1000:= number div 1000; делим на посочената стойност
  C 100 := number mod 1000 div 100; остатъка делим на стойноста
  C 10 := number mod 100 div 10; остатъка делим на стойноста
  C1:= number mod 10 ; остатък
  WriteLn ( ' The number tirned around is : ' C 1, C 10, C 100, C 1000) // на екрана се извеждат числатa
  ReadLn (); записваме го за да не се затвори програмата преди да видим резултата
  end.

  край

 3. ilovemilka3 каза:

  program project1; //указва начало на програмата
  var //деклариране на променливите
  a, b: integer; //променливите са цели числа
  begin // начало
  Write(‘Vavedete dve chisla: ‘); //това е командата за извеждане.Трябва да въведем две числа и те ще се изведат на екрана.
  ReadLn(a, b); //въвежда. Прочитат се стойностите на двете променливи
  a:= a + b; //а присвоява стойността от сбора на променливите a и b
  b:= a – b; // b присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
  a:= a – b; // а присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
  WriteLn(‘Chislata sega sa: ‘, a, ‘ ‘, b); //извеждат се числата на променливите а и b
  ReadLn; // за да видим резултата от програмата
  end. //край

 4. Данаил каза:

  И това трябва да се премести като коментар под съответната задача :-)

Вашият коментар