Месечен архив: февруари 2014

27 февруари, четвъртък

Казвано ли е такова число? / 1

Отделно положителните, отделно отрицателните / 2

26 февруари, сряда

** Най-често срещано число / 2

Статистики за ученици / 5

Отпечатване на пет числа / 2

Височината на втория и третия / 4

Първите трима / 3

25 февруари, вторник

Реализация на опашки чрез клас / 1

24 февруари, понеделник

Колко са положителни? / 2

19 февруари, сряда

Занимавки с числа / 2

Ученици с дадена оценка / ???

Среден успех и брой двойки / 2

13 февруари, четвъртък

Свързано представяне на стек / 2

** Сума на две много дълги числа / ???

* Дали това дълго число е палиндром / ???

Обединяване на подредени редици от числа / ???

11 февруари, вторник

Отпечатване в обратен ред и в реда на въвеждане / 3

10 февруари, понеделник

Купуваме ли стоката? / 2

07 февруари, петък

Проверка за интервал / 1

Ще взема ли изпита / 4