Вмъкване и изтриване на елемент *

Да се напише програма, която демонстрира вмъкване и изтриване на елемент от масив (т.е. да се въведе масив от числа; да се пита на коя позиция да се вмъкне елемент и каква ще е стойността му; да се вмъкне елемента, при което всички след него се преместват с една позиция надясно; после аналогично да се пита за индекс на елемент за изтриване и да се изтрие този елемент, при което следващите се преместват с една позиция наляво).  Да се отпечатва  масива след всяка от операциите.

По желание:  Операциите с масива  да се организират като меню.

Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Вмъкване и изтриване на елемент *

 1. Marin каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char** argv) {
  // с колко числа работя
  const int n=5;
   int chisla[n+1], i, pos, elem;
  
  //да се въведе масив от числа; 
  for(i=0; i<n; i++) 
  {
    cout<<"chisla["<<i<<"]=";
    cin>>chisla[i];
  }
  
  //да се пита на коя позиция да се вмъкне елемент и каква ще е стойността му; 
  cout<<"Vavedete stoinostta na elementa"<<endl;
  cin>>elem;
  do {
  
  	cout<<"Vavedete poziciqta na elementa"<<endl;
  	cin>>pos;
  	if((pos<0)||(pos>=(n+1))) cout<<"Nevalidna pozicia!\n";
  } while ((pos<0)||(pos>=(n+1)));
  //да се вмъкне елемента, при което всички след него се преместват с една позиция надясно; 
  for(i=n-1; i>=pos; i--) 
  {
  	chisla[i+1]=chisla[i];
  	
  	}
  chisla[pos]=elem;
  
  cout<<"Otpechatvane na noviq masiv"<<endl;
  for (int i=0; i<=n; i++)
  
  	cout<<chisla[i]<<' '; 
  cout<<endl;
  
  //после аналогично да се пита за индекс на елемент за изтриване 
  do {
  
  	cout<<"Vavedete poziciq na element za iztrivane"<<endl;
  	cin>>pos;
  	if((pos<0)||(pos>=(n+1))) cout<<"Nevalidna pozicia!\n";
  } while ((pos<0)||(pos>=(n+1)));
  //да се изтрие този елемент, при което следващите се преместват с една позиция наляво
  
  
  
  for(i=pos; i<=n; i++) 
  {
  	chisla[i]=chisla[i+1];
  }
  
  cout<<"Otpechatvane na noviq masiv"<<endl;
  for (int i=0; i<n; i++)
  
  	cout<<chisla[i]<<' '; 
  cout<<endl;
  
  
  
  
  
  
  
  	return 0;
  }
  

Вашият коментар