Размяна на минималния и максималния елемент

Да се напише програма, която позволява да се въведе от клавиатурата масив от 10 числа, после разменя местата на минималния и максималния елемент и отпечатва получения масив.

По желание: Да се реши задачата ако минималния и максималния елемент се срещат повече от веднъж.

Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар