Броят на максималните елементи

Да се напише програма, която позволява да се въведе четно цяло число n (между 2 и 20) и масив от n на брой цели числа, и след това отпечатва броят на елементите в масива, които имат стойност равна на максималната.

Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Броят на максималните елементи

 1. Alexander1 каза:
  #include <iostream>
  
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
  //Да се напише програма, която позволява да се въведе четно цяло число n (между 2 и 20) и масив от n
  //на брой цели числа, и след това отпечатва броят на елементите в масива, които имат стойност равна на максималната.
  using namespace std;
  int main(int argc, char** argv) {
  	int N;
  	int i;
  	int max=20;
  	int chisla[i];
  	cin>>N;
  	if((N>=2)&&(N%2==0))
  	{
  		for(i=0;i<N;i++)
  	{
  		cin>>chisla[i];
  	}
  	for(i=0;i<N;i++)
  	{
  		if(chisla[i]==max)
  		{
  			cout<<i<<"["<<chisla[i]<<"]";
  		}
  	}
  	}
  	else
  	{
  	cout<<"ne e chetno chisloto ";
  	}
  	return 0;
  }
 2. Alexander1 каза:
  #include <iostream>
  #include <limits.h> 
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
  using namespace std;
  //Да се напише програма, която позволява да се въведе четно цяло число n (между 2 и 20) 
  //и масив от n на брой цели числа, и след това отпечатва броят на елементите в масива, 
  //които имат стойност равна на максималната.
  int main(int argc, char** argv) {
  	int i,n;
  	int max=INT_MIN;
  	int broi=0;
  	double chisla[20];
  	cin>>n;
  	if(n%2==0)
  	{
  		for(i=0;i<n;i++)
  		{
  			cin>>chisla[i];
  		}
  		for(i=0;i<n;i++)
  		{
  			if(chisla[i]>max)
  			max=chisla[i];
  		}
  		for(i=0;i<n;i++)
  		{
  			if(max==chisla[i])
  				broi++;
  		}
  		cout<<broi<<endl;
  	}
  	
  	else
  	{
  		cout<<"ne e chetno";
  	}
  	return 0;
  }
 3. Alexander1 каза:
  #include <iostream>
  #include <limits.h> 
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
  using namespace std;
  //Да се напише програма, която позволява да се въведе четно цяло число n (между 2 и 20) 
  //и масив от n на брой цели числа, и след това отпечатва броят на елементите в масива, 
  //които имат стойност равна на максималната.
  //fixed
  int main(int argc, char** argv) {
  	int i,n;
  	int max=INT_MIN;
  	int broi=0;
  	double chisla[20];
  	cin>>n;
  	if(n%2==0)
  	{
  		for(i=0;i<n;i++)
  		{
  			cin>>chisla[i];
  		}
  		for(i=0;i<n;i++)
  		{
  			if(chisla[i]>max)
  			max=chisla[i];
  		}
  		for(i=0;i<n;i++)
  		{
  			if(max==chisla[i])
  				broi++;
  		}
  		cout<<broi<<endl;
  	}
  	
  	else
  	{
  		cout<<"ne e chetno";
  	}
  	return 0;
  }

Вашият коментар