Най-дълга и най-„тежка“ поредица от числа *

Да се въведат в целочислен масив n на брой случайни положителни числа и да се изведе кое число има най-много повтарящи се поредни стойности, колко точно са на брой те и от кой елемент започват повторенията.

По желание: да се отпечата също така и данните и за поредицата еднакви числа, която е с най-голяма тежест (т.е. сумата от числата да е най-голяма).

Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар