Паскал

Презентации за Паскал

Част 1 – въведение в програмирането

 1. Среди за програмиране
 2. Структура на програма на Pascal
 3. Основни езикови конструкции
 4. Целочислен тип данни
 5. Реален тип данни
 6. Логически тип данни
 7. Символен тип данни
 8. Форматиране на извеждането
 9. Условна команда
 10. Вложена условна команда
 11. Команда за избор на вариант
 12. Цикъл for
 13. Цикъл while
 14. Цикъл repeat
 15. Вложени цикли

Част  2 – структури от данни и функции

 1. Изброими типове и диапазони
 2. Множества
 3. Масиви
 4. Стандартни алгоритми с масиви
 5. Сортиране на масиви
 6. Многомерни масиви
 7. Низове
 8. Вградени функции за работа с низове
 9. Записи
 10. Вложени записи
 11. Типизирани файлове
 12. Типизирани файлове – функции
 13. Текстови файлове
 14. Функции – деклариране
 15. Функции – видове параметри
 16. Функции – видове параметри – упражнения
 17. Функции – връщане на резултат
 18. Функции – връщане на резултат – упражнения
 19. Функции – глобални и локални променливи
 20. Функции – глобални и локални променливи – упражнения

Други документи за Паскал

Други сайтове за Паскал

Български сайтове в Интернет, където можете да намерите информация и ресурси за Паскал:

Примерни задачи

Можете да разгледате и решите някоя и друга задачка и от предишните задачи тук в сайта (можете да ги потърсите от менютата в дясната колона: в архивите по месеци, по категория или по тема).

Не мога да се справя

Ако ви е трудно и смятате че не можете да се справите, прочетете първо това.

Вашият коментар