Архив на категория: 12в

11 април, петък

Реализация на дърво чрез структури / ???

08 април, вторник

Разработване на проект / ???

25 март, вторник

Реализация на списък чрез структура / 5

16 януари, четвъртък

Само четните и само нечетните / 2

Извеждане на четните числа / ???

Казвано ли е такова число? / 1

07 януари, вторник

Броят на четните числа и отпечатване на останалите / ???

13 декември, петък

Числата, по-големи от последното / 1

09 декември, понеделник

Проследяване на рекурсивна функция / 2

05 декември, четвъртък

Отпечатване на низ / 1

30 ноември, събота

Рекурсията в живота / 8

29 ноември, петък

Брой и сума на цифри на число / 13

Отпечатване на цифри на число / 2

28 ноември, четвъртък

Дали X се съдържа в редицата / ???

Дали числото съдържа дадена цифра / 1

Повдигане на число на степен / 2

Сумата на числата до N / 1

18 ноември, понеделник

Средното аритметично на N числа / 9

07 ноември, четвъртък

Запис и четене от файл / 1

31 октомври, четвъртък

Съобщение до себе си / ???