Запис и четене от файл

Да се запишат във файл името и годините на петима ученици. Да се отпечата колко място са заели тези данни във файла. След това да се прочетат от файла и отпечатат на екран, без файлът да се затваря между четенето и записа.

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Запис и четене от файл

 1. Данаил каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
   // запис на данните във файл
   fstream f;
   char ime[20];
   int godini;
   f.open("uchenici.txt", ios::out);
   for(int i=0;i<5;i++) {
    cin>>ime>>godini;
    f<<ime<<' '<<godini<<endl;
   }
   int p = f.tellp();
   cout<<"Zapisani sa "<<p<<" baita.\n";
   f.close();
   // прочитане на данните от файл
   f.open("uchenici.txt", ios::in);
   f.seekg(0);
   for(int i=0;i<5;i++) {
    f>>ime>>godini;
    cout<<ime<<' '<<godini<<endl;
   }
   f.close();
   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар