За сайта

Това е сайт на ПГ „Найден Геров“, създаден за да можем да публикуваме задачи и техните решения. Защо това е необходимо и полезно:

  • за да можете да качите решената в часа задача, така че да си я погледнете вкъщи
  • можете от вкъщи да публикувате решение, за което не сте се сетили или не ви е останало време в часа
  • можете да видите всички свои решени задачи
  • можете да погледнете как другите са решили дадена задача
  • и още да си кажете мнението за техните решения
  • да проверите какви са били задачите за предния час
  • или какви ще бъдат задачите за контролното

И какво ли още не :-)