Архив на категория: 2011-2012

19 март, сряда

Първата дума / ???

09 декември, понеделник

* Просто число / ???

18 октомври, петък

Информация за ученик / 2

08 март, петък

Отпечатване на кода на програмата / 1

24 октомври, сряда

Проверка дали е аритметична операция / ???

28 май, понеделник

Сума на нечетните числа – в три варианта / 10

16 май, сряда

Най-голямата и най-малката цифра на N числа / ???

Най-голямата и най-малката цифра / 4

Най-голямото и най-малкото число / 4

14 май, понеделник

Максимална цифра на число и сума от цифрите / 1

Броят на ненулевите от N числа / 3

Произведение на отрицателни и сума на ненулеви / 2

11 май, петък

Среден успех за срока (по предмет и въобще) / 2

Да се разложи число на прости делители / 2

Всички четирицифрени с поне две еднакви цифри и без 0 / 5

09 май, сряда

Въвеждане на валидна дата / 2

07 май, понеделник

Сумата от нечетните / 1

Произведение на 10 числа / 1

02 май, сряда

Числата и техните делители / 4

Трицифрени числа със сума на цифрите K / 1