* Просто число

Едно число е просто, ако се дели само на 1 и на себе си. Напишете програма, която въвежда цяло число N и определя дали е просто. Ако не е, програмата да отпечатва броят на делителите му, както и кои са те.

Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар