С++

Презентации за C++

Част 1 – въведение в програмирането на C++

 1. Формални и естествени езици
 2. Среди за програмиране
 3. Структура на програмата
 4. Основни команди
 5. Целочислен тип данни
 6. Реален тип данни
 7. Логически тип данни
 8. Символен тип данни
 9. Преобразуване между типовете
 10. Специфични операции за числови величини
 11. Манипулатори за форматиране на изхода
 12. Условна команда
 13. Вложена условна команда
 14. Команда за избор на вариант
 15. Цикъл for
 16. Цикъл while
 17. Цикъл do-while
 18. Вложени цикли
 19. Масиви
 20. Многомерни масиви
 21. Сортиране на масиви
 22. Низове
 23. Вградени функции за работа с низове
 24. Функции – извикване
 25. Функции – видове параметри
 26. Функции – връщане на резултат
 27. Функции – глобални и локални променливи
 28. Годишен преговор

Част  2 – структури от данни

 1. Хедър файлове
 2. Структури
 3. Файлове
 4. Файлови указатели
 5. Указатели
 6. Динамични променливи
 7. Рекурсия
 8. Класове и обекти
 9. Наследяване на класове
 10. Видове структури от данни
 11. Стекове
 12. Опашки
 13. Списъци
 14. Графи (+ упражнения)
 15. Дървета

Примерни задачи

Препоръчвам ви да разгледате и решите някоя и друга задачка и от предишните задачи тук в сайта (можете да ги потърсите от менютата в дясната колона: в архивите по месеци, по категория или по тема).

Други сайтове за C++

Много полезен ресурс е електронния сборник по Pascal / C++. Там има много задачи, подредени по трудност, упражнения, тестове, справочник на функции и оператори и др.

От къде още можете да четете за С++:

Не мога да се справя

Ако ви е трудно и смятате че не можете да се справите, прочетете първо това.

Вашият коментар