Първата дума

Да се напише програма, която позволява да се въведе низ съдържащ няколко думи, и да се отпечата първата от тях на екрана.

Указание: Да се използват функцията за въвеждане на низ съдържащ интервали, за да се въведат думите. След това да се обходи низа докато се открие първия интервал (указващ краят на първата дума) и

  1. всички символи до интервала да се отпечатват или
  2. думата да се копира в друг низ като се използва функцията за копиране на част от низ в друг низ. Новият низ да се отпечата.
Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар