Брой думи

Да се напише програма, позволяваща да се въведе изречение съдържащо няколко думи и отпечатва броят им.  Думите са разделени с точно един интервал и изречението завършва с точка.

По желание:

  1. Да се реши задачата, ако е позволено да се въведат няколко изречения и думите може да са отделени и с препинателни знаци (запетая, точка и запетая, въпросителна, удивителна).
  2. * Да се реши задачата, ако думите може да са отделени с повече от един интервал.
Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар