Максимална цифра на число и сума от цифрите

Да се напише програма която позволява въвеждане на число N и извежда най-голямата цифра, която се съдържа в записа на числото и броят на цифрите в него.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Максимална цифра на число и сума от цифрите

 1. kaloyan каза:
  VAR n,i,broi,chislo,cifra,max : integer;
  BEGIN
  write('vavedete broq na chislata koito shte vavejdate: '); readln(n);
   for i:=1 to n do begin
    write('vavedi chislo: '); readln(chislo);
    max:=0;
    broi:=0;
     while chislo<>0 do begin
      cifra:=chislo mod 10;
      chislo:=chislo div 10;
      broi:=broi+1;
      if max<cifra then max:=cifra;
     end;
     writeln('nai goliamata cifra e ',max);
     writeln('broq na cifrite e ',broi);
   end;
  
  readln;
  END.    
  

Вашият коментар