Сума на нечетните числа – в три варианта

Да се напише програма, която позволява:

 1. да се въведе число N и след това отпечатва нечетните числа от 1 до N и сумата им.
 2. да се въведат от клавиатурата N числа и отпечатва сумата на тези от тях, които са нечетни.
 3. да се въведат N числа и отпечатва сумата на тези с нечетен номер по реда на въвеждането – тоест на първото, третото, петото и т.н. числа.

Нарочно задавам три уж подобни като условие, но всъщност доста различни задачи. Помислете как може да бъде решена всяка от тях и вижте кое е общото и различното между решенията.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

10 Responses to Сума на нечетните числа – в три варианта

 1. kaloyan каза:

  1. Да се въведе число N и след това отпечатва нечетните числа от 1 до N и сумата им.

  VAR n,i,suma : integer;
  BEGIN
   write('vavedi n: '); readln(n);
   suma:=0;
    for i:=1 to n do
     begin
      if ((i mod 2 <> 0) or (i=1)) then writeln(i);
     end;
  readln;
  END.      
  

  2. Да се въведат от клавиатурата N числа и отпечатва сумата на тези от тях, които са нечетни.

  VAR n,i,suma : integer;
  BEGIN
   write('vavedi n: '); readln(n);
   suma:=0;
    for i:=1 to n do
     begin
      if ((i mod 2 <> 0) or (i=1)) then suma:=suma+i;
     end;
   writeln('sumata na nechetnite chisla e ',suma);
  readln;
  END.    
  

  3. Да се въведат N числа и отпечатва сумата на тези с нечетен номер по реда на въвеждането – тоест на първото, третото, петото и т.н. числа.

  VAR n,i,suma,chislo : integer;
  BEGIN
   write('kolko chisla shte vavejdate: '); readln(n);
   suma:=0;
   for i:=1 to n do begin
    write('vavedi chislo: '); readln(chislo);
     if (i mod 2 0) then suma:=suma+chislo;
   end;
   writeln(suma);
  readln;
  END.
  
  • Данаил каза:

   Калояне, първото решение не пресмята и не отпечатва сумата на числата. Във второто – не позволяваш да се въведат числа, нито ги сумираш. В третото решение си пропуснал знака за различно.

   Освен това няма нужда да проверяваш дали (i=1). (i mod 2 <> 0) ще включи и него.

 2. Lora9631 каза:
  VAR i , suma , n : integer;
  Writeln('Vavedete n:');
   readln(n);
  suma:=0
   for i:=1 to n do
    begin
    if((i mod 2 <> 0) or (1=1)) then
    end
    Readln;
  end.
        
  
 3. kaloyan каза:

  1. Да се въведе число N и след това отпечатва нечетните числа от 1 до N и сумата им.

  VAR n,i,suma : integer;
  BEGIN
   write('vavedi n: '); readln(n);
   suma:=0;
    for i:=1 to n do
     begin
      if (i mod 2 <> 0) then
        begin
         writeln(i);
         suma:=suma+i;
        end;
     end;
   writeln('sumata na nechetnite chisla v intervala ot 1 do ',n,' e ',suma);
  readln;     
  END.    
  

  2. Да се въведат от клавиатурата N числа и отпечатва сумата на тези от тях, които са нечетни.

  VAR n,i,suma,chislo : integer;
  BEGIN
   write('vavedi n: '); readln(n);
   suma:=0;
   for i:=1 to n do
     begin
      write('vavedi chislo: '); readln(chislo);
       if (chislo mod 2 <> 0) then suma:=suma+chislo;
     end;
   writeln('sumata na vavedenite nechetni chisla e ',suma);
  readln;
  END.  
  

  3. Да се въведат N числа и отпечатва сумата на тези с нечетен номер по реда на въвеждането – тоест на първото, третото, петото и т.н. числа.

  VAR n,i,suma,chislo : integer;
  BEGIN
   write('kolko chisla shte vavejdate: '); readln(n);
   suma:=0;
   for i:=1 to n do begin
    write(i,': '); readln(chislo);
     if (i mod 2 <> 0) then suma:=suma+chislo;
   end;
   writeln('sumata na chislata na nechetnite redove e ',suma);
  readln;
  END. 
  

  ПП: Съжалявам, че бях объркал задачите, но не съм чел условията както трябва :)

 4. dreanor каза:
  program Project1;
  var m,s:integer;
    n,i:real;
  begin
  write('wawedi kraino chislo N: ');
  readln(n);
  m:=1;
  s:=trunc(n);
  if ((s mod 2) > 0) then
    begin
      n:=n+1;
      i:=n/2;
      repeat
      m:=m+2;
      writeln(m:26);
      until (m=(n-1));
    end;
  if ((s mod 2)=0) then
    begin
       i:=n/2;
       repeat
      m:=m+2;
      writeln(m:27);
      until (m=(n-1));
    end;
  writeln('sumata na nechetnite e: ',i*i:0:0);
  readln;
  end. 
  

  Сметнах, че ще е добре да я реша по друг начин след като видях горните решения.

  Ще добавя решенията на другите две условия по-късно.

  • Данаил каза:

   Калояне, много се радвам, че се включваш с решение, при това толкова оригинално! Ще ми е интересно да видя и другите две.

   По това решение – имаш малка грешка – не започва от 1, а от 3. Другото е, че програмата изглежда прекалено сложна. За да се опрости, гледаш кои са общите неща в двата if-а и ги изнасяш извън тях. Ето:

   program Project1;
   var m,s:integer;
     n,i:real;
   begin
    write('wawedi kraino chislo N: ');
    readln(n);
    m:=-1;
    s:=trunc(n);
    if ((s mod 2) > 0) then
     n:=n+1;
    i:=n/2;
    repeat
     m:=m+2;
     writeln(m:26);
    until (m=(n-1));
    writeln('sumata na nechetnite e: ',i*i:0:0);
    readln;
   end.
   

   Може дори и още да се опрости, ако се използва div.

 5. dreanor каза:

  Включвам се с решенията на останалите 2 условия:

  2.

  program chisla2;
  var a,b,i,m:integer;
  begin
  write('wawedi broq na chislata za wuwejdane: ');
  readln(a);
  m:=0;
  i:=0;
  repeat
     begin
     m:=m+1;
     write('wawedi chislo: ');
     readln(b);
     if ((b mod 2) > 0) then i:=i+b;
     end;
  until m=a;
  writeln('sumata na nechetnite ot ',a,' chisla e: ',i);
  readln;
  end.
  

  3.

  program chisla3;
  var a,b,i,m:integer;
  begin
  write('wawedi broq na chislata za wuwejdane: ');
  readln(a);
  m:=1;
  i:=0;
  repeat
     begin
     write('wawedi chislo: ');
     readln(b);
     if ((m mod 2) <> 0) then i:=i+b;
     m:=m+1;
     end;
  until m=(a+1);
  writeln('sumata na nechetnite po red na wudejdane ot ',a,' chisla e: ',i);
  readln;
  end.
  
  • Данаил каза:

   Калояне, верни са и двете. Ако мога да дам някакви препоръки за подобряване на програмите, то: кода на програмата ще е по-лесен за четене, ако използваш цикъл for вместо repeat/until – след като са поредни стойности с фиксирано начало и край, цикъла for е точно за това. Ако сложиш и говорящи имена на променливите, програмата сама ще обяснява за какво е и какво прави :-)

Вашият коментар