Всички четирицифрени с поне две еднакви цифри и без 0

Да се напише програма, която отпечатва всички четирицифрени числа с поне две еднакви цифри, които не съдържат в записа си 0.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

5 Responses to Всички четирицифрени с поне две еднакви цифри и без 0

 1. kaloyan каза:
  VAR c1,c2,c3,c4 : integer;
  BEGIN
   for c1:=1 to 9 do
    for c2:=1 to 9 do
     for c3:=1 to 9 do
      for c4:=1 to 9 do
       if (c1=c2) or (c1=c3) or (c1=c4) or (c2=c3) or (c2=c4) or (c3=c4) then writeln(c1,c2,c3,c4);
  readln;
  END.     
  
 2. Lubomir Dizela каза:
   program project1;
  var
  c, c1, c2, c3, c4, chislo:integer;
  
  
  begin
  Write('Vuvedete izbranata cifra: ');
  ReadLn(chislo);
  for c:= 1000 to 9999 do begin
   c1:=c mod 10;
   c2:=(c div 10) mod 10;
   c3:=(c div 100) mod 10;
   c4:=c div 1000;
    if ((c1=c2) and (c1=chislo)) or ((c1=c3) and (c1=chislo)) or ((c1=c4) and (c1=chislo)) or
    ((c2=c1) and (c2=chislo)) or ((c2=c3) and (c2=chislo)) or ((c2=c4) and (c2=chislo)) or
    ((c3=c1) and (c3=chislo)) or ((c3=c2) and (c3=chislo)) or ((c3=c4) and (c3=chislo)) or
    ((c4=c1) and (c4=chislo)) or ((c4=c2) and (c4=chislo)) or ((c4=c3) and (c4=chislo)) then
   WriteLn(c);
   end;
   ReadLn;
  end. 
  • Данаил каза:

   Програмата на Любомир отпечатва само числата, които имат еднаква тази цифра, която сме указали (например при въвеждане на 6 отпечатва всички числа, съдържащи поне две цифри 6 в записа си).

 3. Xboxx_ каза:
   program project1;
  var chislo,chislo1, chislo2 ,chislo3 ,chislo4, k:integer;
  begin
  
  For chislo:= 1111 to 9999 do begin
  chislo1:= chislo mod 10;
  chislo2:= (chislo div 10) mod 10;
  chislo3:= (chislo div 100) mod 10 ;
  chislo4:= (chislo div 1000) ;
  if ((chislo1=chislo2) or(chislo1=chislo3) or (chislo1=chislo4) or
    (chislo2=chislo3 ) or (chislo2=chislo4) or (chislo3=chislo4)) and
    (chislo1<>0) and (chislo2<>0) and (chislo3<>0) and (chislo4<>0) then
   Write(chislo, ' ');
  
  end;
   ReadLn;
  end.             
 4. Violeta каза:
   program project1;
  var chislo,chislo1, chislo2 ,chislo3 ,chislo4, k:integer;
  begin
  
  For chislo:= 1111 to 9999 do begin
  chislo1:= chislo mod 10;
  chislo2:= (chislo div 10) mod 10;
  chislo3:= (chislo div 100) mod 10 ;
  chislo4:= (chislo div 1000) ;
  if ((chislo1=chislo2) or(chislo1=chislo3) or (chislo1=chislo4) or
    (chislo2=chislo3 ) or (chislo2=chislo4) or (chislo3=chislo4)) and
    (chislo1<>0) and (chislo2<>0) and (chislo3<>0) and (chislo4<>0) then
   Write(chislo, ' ');
  
  end;
   ReadLn;
  end.             

Вашият коментар