Разработване на проект

Цел: опознаване на реалният процес на разработка на приложения

Участници: екип от по 3-4 човека с отговорници за проектирането, програмирането, тестването и документацията

Задание: Да бъде създадена програма, която:

  1. демонстрира някоя от структурите данни, които сме учили – масиви, низове, структури, стекове, опашки и т.н. – една от тях (е, може и повече, при желание)
  2. има менюта, от които се извикват отделните и функции
  3. чете от файл входните си данни и записва изходните пак там
  4. използва функции

Изисквания:

  1. Проектът ще трябва да е оформен в папка
  2. Трябва да има документация, съдържаща заглавна страница; кратко описание на проекта; документация (описание на менютата и действието им); програмният код и тестовете, които са проведени
  3. Трябва да е проведено тестване с различни входни данни; да са тествани граничните случаи.

Примерен код: в презентациите и в сайта със задачите

Публикувано в 12а, 12в. Постоянна връзка.

Вашият коментар