Проверки за точка

Напишете функции, които по координатите (X, Y) на точка от равнината определят и отпечатват:

 • дали точката лежи на някоя от осите
 • дали точката не е центъра на координатната система
 • дали съвпада с друга точка, чиито координати също са подадени като параметър
 • в кой квадрант се намира точката

Да се направи главна програма, която тества тези процедури и функции.

Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Проверки за точка

 1. Violeta каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
   void os(int x, int y){
      if (x==0 || y==0)
      cout<< "Savpada s X ili s Y"<< endl;
      else cout <<" NE leji na nito edna ot osite" <<endl ; 
    }
  int main(int argc, char *argv[])
  { os(7 , 9);
    os(7 , 0);
    os(2 , 3);
    os(0 , 1);
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  } 
 2. sup3rEva каза:

  дали точката не е центъра на координатната система:

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
   void os (int x, int y) {
   if ((x==0) || (y==0))
   cout<<"Tochkata leji na osta X"<<endl; 
   else cout<<"Tochkata leji na Y osta"<<endl;
   
  }
   
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    os ( 12, 0 ) ;
    os ( 0, 0 );
    os ( -5, 5) ;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
 3. sup3rEva каза:

  Дали точката лежи на някоя от осите:

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
   void os (int x, int y) {
   if ((x==0) || (y==0))
   cout<<"Tochkata leji na osta X"<<endl; 
   else cout<<"Tochkata leji na Y osta"<<endl;
   
  }
   
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    os ( 12, 0 ) ;
    os ( 0, 0 );
    os ( -5, 5) ;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
 4. Greg каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  void os(int x, int y)
  {
   if (x==0 || y==0)
    cout<<"Leji\n";
   else cout<<"Ne leji\n";
  }
  
  void centar(int x, int y)
  {
   if (x==0 && y==0)
    cout<<"v centara\n";
   else cout<<"Ne e v centara\n";
  }
  
  void suvpada(int x, int y, int x1, int y1)
  {
   if (x==x1 && y==y1)
    cout<<"Suvpada\n";
   else cout<<"Ne suvpada\n";
  }
  
  void kvadrant(int x, int y)
  {
   if (x>0 && y>0)
    cout<<"e v 1vi kvadrant\n";
    else if (x<0 && y<0)
    cout<<"e v 3vi kvadrant\n";
    else if (x>0 && y<0)
    cout<<"e v 2vi kvadrant\n";
    else if (x<0 && y>0)
    cout<<"e v 4vi kvadrant\n";
    else cout<<"Leji na osta\n";
    
  }
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    os(2, 3);
    os(2, 0);
    
    centar(2, 3);
    centar(0, 0);
    
    suvpada(1,2,1,3);
    suvpada(1,2,3,4);
    suvpada(1,2,1,2);
    
    kvadrant(1,2);
    kvadrant(-1,2);
    kvadrant(1,-2);
    kvadrant(-1,-2);
    kvadrant(0,0);
  
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар