Числата от A до B

Да се напише програма, която позволява да се въведат две числа A и B и после отпечатва:

 1.  всички числа от A до B
 2. числата от A до B, които са кратни на X
Публикувано в 10б с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Числата от A до B

 1. Mladen96 каза:
  program Project1;
  
  var
  i: integer;
  A: integer;
  B: integer;
  
  begin
  WriteLn ('Vavedete A i B):');
  ReadLn (A) ;
  ReadLn (B) ;
  For i:= A to B do WriteLn (i);
  ReadLn;
  end.   
  
 2. Mladen96 каза:
  program Project1;
  
  var
  i: integer;
  A: integer;
  B: integer;
  x: integer;
  begin
  WriteLn ('Vavedete A i B):');
  ReadLn (A) ;
  ReadLn (B) ;
  WriteLn ('Vavedete x):');
  ReadLn (x) ;
   for i:=A to B do
  if i mod x = 0 then WriteLn(i);
  ReadLn;
  end.  
  
 3. Elitsa каза:

  program Project1;
  var
  i: integer;
  b: integer;
  a: integer;
  begin
  Write ( ‘ Vavedete a i b ‘ ) ;
  ReadLn ( a, b );
  for i:= a to b do WriteLn(i);
  ReadLn;

  end.

 4. teriinkaa17 каза:
  
  program Project1;
  var
  a: integer ;
  b: integer ;
  i: integer ;
  
  begin
  Write ('Vavedete a i b ') ;
  ReadLn (a, b );
  for i:=a to b do WriteLn(i) ;
  ReadLn ;
  
  end.     
  
  

Вашият коментар