Среден успех и брой двойки

Да се напише програма, която позволява да се въведат срочните оценки на N ученика по даден предмет и след това отпечатва средния успех за класа и броят на двойките.

Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Среден успех и брой двойки

 1. Lubomir Dizela каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int n, ocenka[30], br;
    float sr;
    cout<<"Vevedete broqt na uchenicite:"<<endl;
    cin>>n;
    br=0;
    sr=0;
    for(int i=0; i<n; i++) {  
      cout<<"Vuvedete ocenkata - ";
      cin>>ocenka[i];
      sr=sr+ocenka[i];
      if (ocenka[i]==2) br++;
    }
    cout<<"Sredniq uspeh po predmeta e - "<<sr/n<<endl;
    cout<<"Broqt na dvoikite e - "<<br<<endl;  
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
   
 2. tedy_kappris каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>  - // вклиучва външни библиотеки //
  int main(int argc, char *argv[]) - // главната функция //
  { 
    int n, ocenka[30], br; // декларира променлива " n " декларира масив от целочислен тип с име " ocenka " и брои на елементите "30" и деклрарира променлива " br " //
    f loat sr; // декларира променлива "sr" от реален тип данни //
    cout<<"Vevedete broqt na uchenicite:"<<endl; // извежда на екрана " Vevedete broqt na uchenicite " и знак за нов ред //
    cin>>n; // въвежда променливата " n " //
    br=0; // променливата "br" присвоява стоиност "0" //
    sr=0; // променливата "sr" присвоява стоиност "0" //
    for(int i=0; i<n; i++) { // цикъл for ( инициализация i=0 , условие докато "i" е по малко от "n" и при всяко завъртане "i" се увеличава с еденица //
      cout<<"Vuvedete ocenkata - "; // извежда на екрана "Vuvedete ocenkata -" //
      cin>>ocenka[i]; // въвежда оценка за променливата "i" //
      sr=sr+ocenka[i]; // променливата "sr" присвоява стоиноста на "sr+ocenka[i] //
      if (ocenka[i]==2) br++; //ако оценката "i" е равна на двоика "2" , то увеличи променливата "br" с еденица //
    }
    cout<<"Sredniq uspeh po predmeta e - "<<sr/n<<endl; // извежда на екрана "Sredniq uspeh po predmeta e - " и отпечатва променливата "sr" на екрана и отпечатва нов ред и още един нов ред //
    cout<<"Broqt na dvoikite e - "<<br<<endl;  // извежда на екрана "Broqt na dvoikite e - " и отпечатва променливата "br" и знак за нов ред // 
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS; // краи на програмата // 
  }

Вашият коментар