Свързано представяне на стек

Броят на числата, по-малки от последното реализирана чрез свързано представяне на стек.

Публикувано в 12а. Постоянна връзка.

2 Responses to Свързано представяне на стек

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  class stackNode
  {
  public:
    int value;
    stackNode* next;
  };
  
  class stack
  {
  private:
    stackNode* top;
    int length;
  
  public:
    stack();
    bool isEmpty() const;
    void push(int X);
    bool pop(int &x);
    int Length() const;
    void print() const;
    ~stack();
  };
  
  // инициализиране на стека
  stack::stack()
  {
    top=NULL;
    length=0;
  }
  
  // проверка дали стека е празен
  bool stack::isEmpty() const {
    return top==NULL;
  }
  
  // запис на стойност в стека
  void stack::push(int x)
  {
    stackNode* newTop = new stackNode;
    newTop->value=x;
    newTop->next = top;
    top = newTop;
    ++length;
  }
  
  // извличане на стойност от стека
  bool stack::pop(int &x)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      stackNode* temp = top;
      top = top->next;
      x = temp->value;
      delete temp;
      --length;
    }
    return ok;
  }
  
  int stack::Length() const
  {
    return length;
  }
  
  void stack::print() const
  {
    stackNode* temp=top;
    if (!isEmpty())
    {
      cout<<"\n Елементите са: \n";
      while(temp->next!=NULL)
      {
        cout<<""<<temp->value<<" ";
        temp=temp->next;
      }
      cout<<temp->value<<endl;
    }
    else cout<<"\n Стека е празен \n";
  }
  
  stack::~stack()
  {
    stackNode* next;
    while (top != NULL)
    {
      next = top->next;
      delete top;
      top = next;
    }
  }
  
  // да се въведат в стек n числа и да се отпечатат тези,
  // които са по-малки от последното
  int main ( )
  {
   int n;
   cout<<"vavedete n:";
   cin>>n;
   // инициализираме стека
   stack stk;
   // въвеждаме числата
   int chislo;
   for(int i=1; i<=n; i++) {
    cin>>chislo;
    stk.push(chislo);
   }
   // прочитаме последното
   stk.print();
   int posledno, br=0;
   stk.pop(posledno);
   cout<<"Broqt na po-malkite ot "<<posledno<<" e: ";
   //прочитаме останалите
   for(int i=1; i<n; i++) {
    stk.pop(chislo);
    if(chislo<posledno)
     br++;
   }
   cout<<br<<endl;
   stk.print();
  
   system("pause");
   return 0;
  }
  
  

Вашият коментар