Броят на числата, по-малки от последното

Да се въведат в стек n числа и да се отпечатат броят на тези, които са по-малки от последното.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

6 Responses to Броят на числата, по-малки от последното

 1. Данаил каза:

  А ето и решение на подобна задача, което включва и кода за примерна реализация на стек.

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  // максимален брой елементи в стека
  const int N=50;
  
  // указател към върха на стека
  int br = 0;
  
  // масив за съхранение на елементите на стека
  int s[N];
  
  // инициализиране на стека
  void init()
  {
    br=0;
  }
  
  // проверка дали стека е празен
  bool isEmpty() {
    return br==0;
  }
  
  // проверка дали стека е пълен
  bool isFull() {
    return br==N;
  }
  
  // запис на стойност в стека
  bool push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[br] = X;
      br++;
    }
    return ok;
  }
  
  // извличане на стойност от стека
  bool pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      br--;
      X = s[br];
    }
    return ok;
  }
  
  // печат на стека
  void print() {
    cout<<"top: |"<<br<<"| stack: |";
    for(int i=0;i<br;i++) cout<<s[i]<<'|';
    cout<<endl;
  }
  
  // да се въведат в стек n числа и да се отпечатат тези, 
  // които са по-големи от последното
  int main ( )
  {
   int n;
   cout<<"vavedete n:";
   cin>>n;
   // инициализираме стека
   init(); 
   print();
   // въвеждаме числата
   int chislo;
   for(int i=1; i<=n; i++) {
    cin>>chislo;
    push(chislo);
   }
   print();
   // прочитаме последното
   int posledno;
   pop(posledno);
   cout<<"Po-golemite ot "<<posledno<<" sa:\n";
   // прочитаме останалите
   for(int i=1; i<n; i++) {
    pop(chislo);
    if(chislo>posledno)
     cout<<chislo<<endl;
   }
   print();
  
   system("pause");
   return 0;
  }
 2. maleboldjia каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
  // максимален брой елементи в стека
  const int N=50;
   
  // указател към върха на стека
  int br=0;
   
  // масив за съхранение на елементите на стека
  int s[N];
   
  // инициализиране на стека
  void init()
  {
    br=0;
  }
   
  // проверка дали стека е празен
  bool isEmpty() {
    return br==0;
  }
   
  // проверка дали стека е пълен
  bool isFull() {
    return br==N;
  }
   
  // запис на стойност в стека
  bool push(int X)
  {
    bool ok=!isFull();
    if (ok){
      s[br]=X;
      br++;
    }
    return ok;
  }
   
  // извличане на стойност от стека
  bool pop(int &X)
  {
    bool ok=!isEmpty();
    if (ok) {
      br--;
      X=s[br];
    }
    return ok;
  }
   
  // печат на стека
  void print() {
    cout<<"top: |"<<br<<"| stack: |";
    for(int i=0;i<br;i++) 
      cout<<s[i]<<'|';
    cout<<endl;
  }
  
  int main ( )
  {
   int n;
   cout<<"Vuvedete n:";
   cin>>n;
   // инициализираме стека
   init();
   print();
   // въвеждаме числата
   int chislo;
   for(int i=1; i<=n; i++) {
    cin>>chislo;
    push(chislo);
   }
   print();
   // прочитаме последното
   int posledno;
   pop(posledno);
   cout<<"Po-malkite ot "<<posledno<<" sa:\n";
   // прочитаме останалите
   for(int i=n; i>1; i--) {
    pop(chislo);
    if(chislo<posledno)
     cout<<chislo<<endl;
   }
   print();
   
   system("pause");
   return 0;
  }
  
 3. marant каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
  const int N=50;
    int br = 0;
    int s[N];
      void init()
  {
    br=0;
  }
  
  bool isEmpty() {
    return br==0;
  }
  bool isFull() {
    return br==N;
  }
  
  bool push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[br] = X;
      br++;
    }
    return ok;
  }
  
  bool pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      br--;
      X = s[br];
    }
    return ok;
  }
  
  void print() {
    cout<<"top: |"<<br<<"| stack: |";
    for(int i=0;i<br;i++) cout<<s[i]<<'|';
    cout<<endl;
  }
  
  int main ( )
  {
   int n;
   cout<<"vavedete n:";
   cin>>n;
  
   init();
   print();
  
   int chislo;
   for(int i=1; i<=n; i++) {
    cin>>chislo;
    push(chislo);
   }
   print();
   
   int posledno;
   pop(posledno);
   cout<<"Po-malkite ot "<<posledno<<" sa:\n";
   
   for( int i=n-1 ; i>0; i--) {
    pop(chislo);
    if(chislo<posledno)
     cout<<chislo<<endl;
   }
   print();
   
   system("pause");
   return 0;
  }
  
 4. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
  
   // максимален брой елементи в стека
    const int N=50;
   
  class Stack
  {
    public:
    // указател към върха на стека
    int br;
    // масив за съхранение на елементите на стека
    int s[N];
    Stack();
    bool isEmpty() const;
    bool isFull() const;
    bool push(int X);
    bool pop(int &x);
    void print() const;
  };
  // инициализиране на стека
  Stack::Stack()
  {
    br=0;
  }
   
  // проверка дали стека е празен
  bool Stack::isEmpty() const {
    return br==0;
  }
   
  // проверка дали стека е пълен
  bool Stack::isFull() const {
    return br==N;
  }
   
  // запис на стойност в стека
  bool Stack::push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[br] = X;
      br++;
    }
    return ok;
  }
   
  // извличане на стойност от стека
  bool Stack::pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      br--;
      X = s[br];
    }
    return ok;
  }
   
  // печат на стека
  void Stack::print() const {
    cout<<"top: |"<<br<<"| stack: |";
    for(int i=0;i<br;i++) cout<<s[i]<<'|';
    cout<<endl;
  }
   
  // да се въведат в стек n числа и да се отпечатат тези, 
  // които са по-големи от последното
  int main ( )
  {
   int n;
   cout<<"vavedete n:";
   cin>>n;
   // инициализираме стека
   Stack stk; 
   stk.print();
   // въвеждаме числата
   int chislo;
   for(int i=1; i<=n; i++) {
    cin>>chislo;
    stk.push(chislo);
   }
   stk.print();
   // прочитаме последното
   int posledno, br=0;
   stk.pop(posledno);
   cout<<"Broqt na po-malkite ot "<<posledno<<" e:\n";
   // прочитаме останалите
   for(int i=1; i<n; i++) {
    stk.pop(chislo);
    if(chislo<posledno)
     br++;
   }
   cout<<br<<endl;
   stk.print();
   
   system("pause");
   return 0;
  }
  
 5. Emily каза:
   int main(int argc, char *argv[])
  {
    int n; //деклариране на променлива с име n
    cout<<"Vuvedete n: "; // извеждане на текст на екрана
    cin>>n; //въвеждане на стойността на n от клавиатурата
    cout<<"Vuvedete chisla:"; // извеждане на текст на екрана 
    Stack stk, stk1; // деклариране на променливи от тип стек
    int chislo; // деклариране на променлива с име chislo
   for(int i=1; i<=n; i++) { // цикъл фор 
    cin>>chislo; // въвеждане на стойността на chislo от клавиатурата 
    stk.push(chislo);// запис на стойността на chislo в стека
   }
   stk.copy(stk1); // копиране на стека stk1
   stk1.print(); // печат на стека
   stk1.copy(stk);// копиране на стека stk
   stk.print(); // печат на стека
  

Вашият коментар