Реализация на опашки чрез клас

Като се използва за основа реализацията на опашка чрез глобален масив, да се направи реализация на опашка чрез клас.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Реализация на опашки чрез клас

 1. Данаил каза:

  Ето и решението, което направихме заедно в часа:

  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  #include <windows.h>
   
  using namespace std;
   
  // максимален брой елементи в опашката
  const int N=5;
  
  class Queue
   {
    private: 
     // указател към върха на опашката
     int head;
     // указател към края на опашката
     int tail;
     // масив за съхранение на елементите на опашката
     int s[N];
     // инициализиране на опашката
     void init();
    public:
     Queue();
     // проверка дали опашката е празна
     bool isEmpty(); 
     // проверка дали опашката е пълна
     bool isFull();
     // запис на стойност в опашката
     bool push(int X);
     // извличане на стойност от опашката
     bool pop(int &X);
     // печат на опашката
     void print();
  };
  
  Queue::Queue()
  {
   init();
  }
  
  // инициализиране на опашката
  void Queue::init()
  {
   head=0;
   tail=0;
   for(int i=0;i<=N;i++) s[i]=0;
  }
   
  // проверка дали опашката е празна
  bool Queue::isEmpty() {
   return head==tail;
  }
   
  // проверка дали опашката е пълна
  bool Queue ::isFull() {
   return ((tail+1)%N)==head;
  }
   
  // запис на стойност в опашката
  bool Queue::push(int X)
  {
   bool ok = !isFull();
   if (ok){
    s[tail] = X;
    tail++;
    tail%=N;
   }
   return ok;
  }
   
  // извличане на стойност от опашката
  bool Queue::pop(int &X)
  {
   bool ok = !isEmpty();
   if (ok) {
    X = s[head];
    head++;
    head%=N;
   }
   return ok;
  }
   
  // печат на опашката
  void Queue::print() {
   cout<<endl<<"head : "<<head<<" tail: "<<tail<<"\nqueue: | ";
   if(!isEmpty())
    if (head<=tail)
     for(int i=head;i<tail;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
    else {
     for(int i=head;i<N;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
     for(int i=0;i<tail;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
    }
   cout<<endl<<"array: | ";
   for(int i=0;i<N;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
   cout<<endl<<"index: | ";
   for(int i=0;i<N;i++) cout<<setw(3)<<i<<" | ";
   cout<<endl<<endl;
  }
   
  int main ( )
  {
  	Queue s;
  	// добавяме елементи
  	cout<<endl;
  	s.push(4);  cout<<"push " << 4 << endl;
  	s.push(-20); cout<<"push " << -20 << endl;
  	s.push(6);  cout<<"push " << 6 << endl;
  	s.push(14);  cout<<"push " << 14 << endl;
  	s.print();
  	system("pause");
  	// изтриваме елементи
  	int Y;
  	cout<<endl;
  	s.pop(Y); cout<<"pop " << Y << endl;
  	s.pop(Y); cout<<"pop " << Y << endl;
  	s.print();
  	system("pause");
  	// добавяме още елементи
  	cout<<endl;
  	s.push(-52); cout<<"push " << -52 << endl;
  	s.push(11);  cout<<"push " << 11 << endl;
  	s.print();
  	system("pause");
  	// изтриваме елементи
  	cout<<endl;
  	s.pop(Y); cout<<"pop " << Y << endl;
  	s.pop(Y); cout<<"pop " << Y << endl;
  	s.pop(Y); cout<<"pop " << Y << endl;
  	s.pop(Y); cout<<"pop " << Y << endl;
  	s.print();
  	system("pause");
   
  return 0;
  }
  

Вашият коментар