Първите трима

Да се напише програма, която позволява да се въведат броят на участниците в някакво състезание и постижението на всеки от тях (реално число). После програмата да извежда първите 3 най-добри постижения.

Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Първите трима

 1. sup3rEva каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int broi ;
    double postijenie[20];
    cout<<"Vyvedete broi na uchastnicite: "<<endl;
    cin>>broi;
    for (int i=0; i<broi; i++) {
      cout<<"Vyvedete postijenie["<<i<<"]=";
      cin>>postijenie[i];
    }
     int swap, imax;
      for (int i=0; i<broi-1; i++) {
      imax=i;
      for (int j=i+1; j<broi; j++)
      if (postijenie[j]>postijenie[imax]) imax=j;
       if (imax != i) {
       swap=postijenie[i];
       postijenie[i]=postijenie[imax];
      postijenie[imax]=swap;
  }
  }     
  cout<<endl<<"Pyrvite 3 postijeniq sa: " <<endl;
   for (int i=0; i<3; i++)
  cout<<postijenie[i]<<endl;
  cout<<endl;   
  
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
 2. Violeta каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
   int broi;
   double  postijenie[20];
    cout << "Vavedete uchastnicite" << endl;
    cin>> broi;
   for (int i=0; i<broi; i++){
  cout<< "Vavedete postijenie"<< endl;
  cin>>postijenie[i];}
    double swap;
    int imax;
   for (int i=0; i<broi-1; i++) {
   imax=i;
   for (int j=i+1; j<broi; j++)
    if (postijenie[j]>postijenie[imax]) imax=j;
    if (imax != i) {
    swap=postijenie[i];
    postijenie[i]=postijenie[imax];
    postijenie[imax]=swap;
   }
  }
  cout<<"Parvite tri mesta zaemat!"<<endl;
  cout<<"Zlaten medal: "<<postijenie[0]<<endl;
  cout<<"Srebaren medal: "<<postijenie[1]<<endl;
  cout<<"Bronzov medal: "<< postijenie[2]<<endl;
  cout<<endl;
  
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
   

Вашият коментар