Отпечатване в обратен ред и в реда на въвеждане

Да се въведат в стек n числа и после да се отпечатат те първо в ред обратен на въведения, а после в реда, в който са въведени.

Упътване: За целта използвайте класа за стек, написан от Калоян.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Отпечатване в обратен ред и в реда на въвеждане

 1. krisizdravi95 каза:
  
  
  const int N=50;
   
  class Stack
  {
    public:
    // ???????? ??? ????? ?? ?????
    int br;
    // ????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????
    int s[N];
    Stack();
    void copy(Stack &s);
    bool isEmpty() const;
    bool isFull() const;
    bool push(int X);
    bool pop(int &x);
    void print() const;
  };
  // ?????????????? ?? ?????
  Stack::Stack()
  {
    br=0;
  }
  void Stack::copy(Stack &s)
   {int a;
     while(!isEmpty())
   { pop(a);
   s.push(a);
  }
  } 
  
  // ???????? ???? ????? ? ??????
  bool Stack::isEmpty() const {
    return br==0;
  }
   
  // ???????? ???? ????? ? ?????
  bool Stack::isFull() const {
    return br==N;
  }
   
  // ????? ?? ???????? ? ?????
  bool Stack::push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[br] = X;
      br++;
    }
    return ok;
  }
   
  // ????????? ?? ???????? ?? ?????
  bool Stack::pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      br--;
      X = s[br];
    }
    return ok;
  }
    
    
    
  // ????? ?? ?????
  void Stack::print() const {
    cout<<"top: |"<<br<<"| stack: |";
    for(int i=0;i<br;i++) cout<<s[i]<<'|';
    cout<<endl;
  }
   
  // ?? ?? ??????? ? ???? n ????? ? ?? ?? ????????? ????,
  // ????? ?? ??-?????? ?? ??????????
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int n;
    cout<<"Vuvedete n: ";
    cin>>n;
    cout<<"Vuvedete chisla:";
    Stack stk, stk1;
    int chislo;
   for(int i=1; i<=n; i++) {
    cin>>chislo;
    stk.push(chislo);
   }
   stk.copy(stk1);
   stk1.print();
   stk1.copy(stk);
   stk.print();
  
  
  
 2. kr1stiqn1995 каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
   // ?????????? ???? ???????? ? ?????
    const int N=50;
   
  class Stack
  {
    public:
    // ???????? ??? ????? ?? ?????
    int br;
    // ????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????
    int s[N];
    Stack();
    bool isEmpty() const;
    bool isFull() const;
    bool push(int X);
    bool pop(int &x);
    void print() const;
  };
  // ?????????????? ?? ?????
  Stack::Stack()
  {
    br=0;
  }
   
  // ???????? ???? ????? ? ??????
  bool Stack::isEmpty() const {
    return br==0;
  }
   
  // ???????? ???? ????? ? ?????
  bool Stack::isFull() const {
    return br==N;
  }
   
  // ????? ?? ???????? ? ?????
  bool Stack::push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[br] = X;
      br++;
    }
    return ok;
  }
   
  // ????????? ?? ???????? ?? ?????
  bool Stack::pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      br--;
      X = s[br];
    }
    return ok;
  }
   
  // ????? ?? ?????
  void Stack::print() const {
    cout<<"top: |"<<br<<"| stack: |";
    for(int i=0;i<br;i++) cout<<s[i]<<'|';
    cout<<endl;
  }
   
   
  int main ( )
  {
   int n;
   cout<<"vavedete n:";
   cin>>n;
   // ?????????????? ?????
   Stack stk;
   // ????????? ???????
   int chislo;
   for(int i=1; i<=n; i++) {
    cin>>chislo;
    stk.push(chislo);
   }
   
   Stack stk1;
    for(int j=1; j<=n; j++) {
    stk.pop(chislo);
    stk1.push(chislo);
    cout<<chislo<<endl;
  }
    for(int j=1; j<=n; j++) {
    stk1.pop(chislo);
    
  }
     
   
   system("pause");
   return 0;
  }
  

Вашият коментар