Число в диапазон

Напишете програма която при въвеждане на число и долна и горна граница на диапазон извежда TRUE ако числото е в диапазона и FALSE в противен случай

Публикувано в 10а, 10б с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Число в диапазон

 1. Евгения Георгиева каза:

  program Progect1;
  Var
  chislo:integer;
  diapazon:boolean;
  begin
  Write ( ‘Vavedete chislo:’);
  ReadLn (chislo);
  diapazon:=(chislo>10) and (chislo<=25);
  WriteLn ( 'Dali vliza v diapazona:',diapazon);
  ReadLn;
  end.

 2. Angel Ivanov каза:
  
      program Project1;
   uses crt;
  var
   c:ShortInt;
  
  begin
    repeat
  clrscr;
  write('Vuvedetete chislo : ');
  readln(c);
  writeln('Chisloto e v interval 10 do 99 = ',(c<=99) and (c>=10)); //tozi red e za istinskata zadacha :D
    delay(1500);
    until c=69;
    if c = 69 then //za fun :D
    clrscr;
    write( ' Ne si samo ti :* ',#7);
    delay(1500);
    halt;
  
  
  end.
    

Вашият коментар