* Проверки за число

Да се напише програма, която позволява са се въведе цяло число  и отпечатва TRUE ако числото е:

  • положително
  • нечетно
  • * едноцифрено положително просто
  • * трицифрено и съдържа нула в записа си
Публикувано в 10а, 10б с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар