В кой квадрант е точката

Въведете координатите X и Y на точка и отпечатайте в кой квадрант се намира тя. Проверете и дали не лежи на някоя от осите.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to В кой квадрант е точката

 1. svetlieti каза:
  program project1;
  var
   x,y:integer;
  begin
   Writeln('Vavedi x,y');
   Readln(x,y);
   if (x>0) and (y>0) then
     begin
     Writeln('X i Y sa v I kvadrant');
     Readln;
     end;
   if (x<0) and (y>0) then
     begin
     Writeln('X i Y sa v II kvadrant');
     Readln;
     end;
   if (x<0) and (y<0) then
     begin
     Writeln('X i Y sa v III kvadrant');
     Readln;
     end;
   if (x>0) and (y<0) then
     begin
     Writeln('X i Y sa v IV kvadrant');
     Readln;
     end;
  
  end.  
  
 2. Боряна каза:
  program koordinati;
  var
   x,y: Real;
  begin
   //указване на входни данни
   WriteLn('Vavedete koordinatite x i y na tochka:');
   ReadLn(x,y);
  
   // проверки
   if ((x=0) or (y=0)) then
    if ((x=0) and (y=0)) then
     WriteLn('Tochkata e presechnata tochka na abcisata i ordinatata')
    else
      begin
      if x=0 then
        WriteLn('Tochkata legi na abcisata');
      if y=0 then
        WriteLn('Tochkata legi na ordinatata');
      end
   else
    if x>0 then
      if y>0 then
       WriteLn('Tochkata e v 1-vi kvadrant')
      else
        begin
        if y<0 then
         WriteLn('Tochkata e v 4-ti kvadrant')
        end
    else
      if y>0 then
       WriteLn('Tochkata e v 2-ri kvadrant')
      else
        begin
        if y<0 then
         WriteLn('Tochkata e v 3-ti kvadrant');
        end;
  
   ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар