Триъгълник

Да се напише програма, която позволява да се въведат три реални числа и проверява дали те представляват валидни страни на триъгълник, и какъв е видът му – равностранен, равнобедрен, правоъгълен или друг. Да се изведе подходящо съобщение за всеки конкретен случай.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Триъгълник

 1. Боряна каза:
  program strani_na_triagalnik;
  var
   a, b, c: Real;
  begin
   //въвеждаме данни
   WriteLn('Vavedi stranite a, b i c na triagalnik.');
   ReadLn(a,b,c);
  
   //проверки
   if (((a+b)>c) and ((a+c)>b) and ((b+c)>a)) then
   begin
     WriteLn('Tova sa validni strani na triagalnik.');
     if ((a=b) and (a=c) and (b=c)) then
      WriteLn('Triagalnik s takiva strani e ravnostranen.')
     else if ((a=b) or (a=c) or (b=c)) then
      WriteLn('Triagalnik s takiva strani e ravnobedren.');
     if (((Sqr(a)+Sqr(b))=Sqr(c))
     or ((Sqr(a)+Sqr(c))=Sqr(b))
     or ((Sqr(c)+Sqr(b))=Sqr(a))) then
      WriteLn('Triagalnik s takiva strani e pravoagalen.');
   end
   else
     WriteLn('Tova ne sa validni strani na triagalnik.');
  
   ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар