Числата от A до B

Да се напише програма, която позволява да се въведат две числа A и B и после отпечатва:

 1. всички числа от A до B
 2. сумата на тези числа
 3. числата от A до B, които са кратни на X
Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

10 Responses to Числата от A до B

 1. viktoria каза:
  program AiB;
  var
   A,B,suma,c:integer;
  begin
   Write('Vavedete stoinost za A=');
   ReadLn(A);
   Write('Vavedete stoinost za B=');
   ReadLn(B);
   for c:=A to B do WriteLn(c);
   ReadLn;
  
   suma:=0;
   for c:=A to B do
   suma:=suma+c;
   ReadLn;
  
   for c:=A to B do
   if c mod 5=0 then WriteLn(c);
   ReadLn;
  end.  
  
 2. svetlieti каза:
  program Project1;
  var
   A,B,suma,p,i,x: Longint;
  begin
  
   Write('Vavedi chisloto A=');
   Readln(A);
   Write('Vavedi chisloto B=');
   Readln(B);
   Writeln('Vavedi x=');
   Readln(x);
  
   for p:= A to B do Write(p,' ');
   Writeln;
   Writeln;
  
   suma:=0;
   for i:= A to B do suma:= suma+i;
   Writeln('Sumata e ',suma);
   Writeln;
   Writeln;
  
   for i:= A to B do
   if i mod x=0 then Writeln(i);
  
   Readln;
  end.   
  
 3. Viktoria Velichkova каза:
  program Chisla_Ot_A_Do_B;
  var
   A, B, X, i, suma: integer;
  begin
   WriteLn('Vavedete A, B, X: ');
   ReadLn(A, B, X);
   WriteLn;
   WriteLn;
  
   suma:=0;
   for i:=A to B do
   begin
    Write(i,' ');
    suma:= suma + i;
   end;
   Writeln;
   Writeln;
  
   for i:=A to B do
    if i mod X = 0 then
    WriteLn('Chislo delqshto se na X: ',i);
   Writeln;
   Writeln;
  
   WriteLn('Sumata e: ',suma);
   ReadLn;
  end. 
  
 4. Боряна каза:
  program AiB;
  var
   i, A, B, suma, x: integer;
  begin
   Write('Vavedi A:');
   ReadLn(A);
   Write('Vavedi B:');
   ReadLn(B);
   //извеждане на числата от А до В
   WriteLn('Chislata megdu A i B sa:');
   for i:=A to B do WriteLn(i);
   //пресмятане и извеждане сумата на числата от А до В
   suma:=0;
   for i:=A to B do
   suma:=suma+i;
   WriteLn('Sumata na chislata ot ', A, ' do ', B, ' e ', suma);
   //откриване и извеждане на кратните на число х измежду числата от А до В
   Write('Vavedi x:');
   ReadLn(x);
   WriteLn('Kratnite na x v intervala ot A do B sa:');
   for i:=A to B do
   if i mod x=0 then WriteLn(i);
   ReadLn;
  end.  
  
 5. eli каза:
  program project1;
  var
  
   i, suma, B, A: Integer;
  
  begin
    WriteLn('A=');
   ReadLn (A);
   WriteLn ('B=');
   ReadLn (B);
   suma:= 0;
  
   for i:= A to B do
  
    suma:= suma + i;
    WriteLn('sumata e ' , suma);
    ReadLn;
  end.
   

Вашият коментар