(1+2+3)/(1*2*3)

Напишете програма, която въвежда цяло положително число N<100 и пресмята стойността на израза: S=(1+2+…+N)/(1*2*3*…*N)

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

8 Responses to (1+2+3)/(1*2*3)

 1. Боряна каза:
  program Project1;
  var
   i, N, suma, p: integer;
   S: Real;
  begin
   WriteLn('Tazi programa reshava zadachata S=(1+2+3...+N)/(1*2*3...*N).');
   Write('Vavedi chislo N:');
   ReadLn(N);
   //намиране на сумата
   suma:=0;
   for i:=1 to N do
   suma:=suma+i;
   //намиране на произведението
   p:=1;
   for i:=1 to N do
   p:=p*i;
   //намиране на S
   S:=suma/p;
   WriteLn('S=', S:5:2);
   ReadLn;
  end.
  
 2. eli каза:
  program VIkiEli;
  var
   S:real ; N, suma, p, i :integer;
  
  
  begin
   Write ('N=');
   ReadLn (N);
     suma:= 0;
    for i:=1 to N do
     suma:= suma+i;
    WriteLn('Sumata e ', suma);
    ReadLn;
  
  
     p:= 1;
    for i:=1 to N do
     p:= p*i;
    WriteLn('p e ', p);
    ReadLn;
  end.
  
 3. Alya каза:
  program Project1;
  var
   i, N, suma, proiz: integer;
   S: real;
  
  begin
   Write('Vavedete N<100: ');
   ReadLn(N);
   suma:=0;
   For i:=1 to N do
   suma:=suma+i;
   WriteLn('Sumata e: ', suma);
   proiz:=1;
   For i:=1 to N do
   proiz:=proiz*i;
   WriteLn('Ptoizvedenieto e: ', proiz);
   S:=suma/proiz;
   WriteLn('S= ', S);
   ReadLn;
  
  end.  
  
 4. svetlieti каза:
  program Project1;
  var
   S: real;
   N, p, q, suma, proizvedenie: integer;
  begin
   Write('Vavedi N=');
   Readln(N);
  
   if (N>0) and (N<100) then
   begin
    suma:=0;
    for p:= 1 to N do
      suma:= suma+p;
  
    proizvedenie:=1;
    for q:= 1 to N do
      proizvedenie:= proizvedenie*q;
  
    S:= suma/proizvedenie;
    Writeln('Sumata e ',S:5:20);
   end;
   Readln;
  end.
   

Вашият коментар