Кратните на M и N, които са в интервала от 1 до 100

Да се отпечатат всички цели числа в интервала от 1 до 100 които са кратни на целите числа M и N. Например всички числа, кратни на 5 и 3.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Кратните на M и N, които са в интервала от 1 до 100

 1. Боряна каза:
  program kratni;
  var
   i, M, N: integer;
  begin
   Write('Vavedi M:');
   ReadLn(M);
   Write('Vavedi N:');
   ReadLn(N);
   WriteLn('Kratnite na ', M, ' i ', N, ' sa:');
   for i:= 1 to 100 do
   if (i mod M=0) and (i mod N=0) then WriteLn(i);
   ReadLn;
  end. 
  
 2. Alya каза:
  program Project1;
  var
   i, M, N:integer;
  begin
   Write('Vavedete M: ');
   ReadLn(M);
   Write('Vavedete N: ');
   ReadLn(N);
   For i:=1 to 100 do
   if (i mod M=0) and (i mod N=0) then WriteLn(i);
   ReadLn;
  
  end.
   
 3. Lubomira каза:
   program Project1;
  var
  M, N, i :integer ;
  
  begin
  Write('Wuwedete M:') ;
  ReadLn (M) ;
  WriteLn ('Wuwedete N: ') ;
  ReadLn (N) ;
  for i:=1 to 100 do
  if (i mod M =0) and ( i mod N =0) then WriteLn (i);
  ReadLn ;
  end. 

Вашият коментар