* Статистики за някои числа до 0

Да се позволи въвеждане на числа до въвеждане на 0 и да се отпечата:

 • сумата на положителните
 • произведението на нечетните
 • броят на числата, които са кратни на 5
 • средното аритметично на всички числа
 • най-малкото и най-голямото положително число
Публикувано в с етикети , . Постоянна връзка.

7 Responses to * Статистики за някои числа до 0

 1. svetlieti каза:
  program Project1;
  var
   chislo, sumap, suma, pr, br, brc, max, min:integer;
  begin
   Writeln('Vavedi razlichni chisla chisla');
   suma:=0;
   sumap:=0;
   pr:=1;
   br:=0;
   max:=0;
   min:=0;
   brc:=0;
   repeat
    Readln(chislo);
    // сума на всички числа
    suma:=suma+chislo;
    brc:=brc+1;
  
    // сумата на положителните
    if chislo>0 then
     sumap:=sumap+chislo;
  
    //произведението на нечетните
    if chislo mod 2 = 1 then
     pr:=pr*chislo;
  
    //броят на числата, които са кратни на 5
    if chislo mod 5 = 0 then
     br:=br+1;
  
    //най-малкото и най-голямото положително число
    if chislo>0 then
     if chislo>max then
      max:=chislo;
    if chislo>0 then
     if chislo<min then
      min:= chislo;
  
   until chislo=0 ;
  
   Writeln;
   Writeln('Sumata na polojitelnite chisla e: ',sumap);
   Writeln('Proizvedenieto na nechetnite chisla e: ',pr);
   Writeln('Broqt na chislata, koito sa kratni na 5 sa: ',br);
   Writeln('Sredno aritmetichno na vsichki chisla e: ',suma/brc:5:2);
   Writeln('Nai-golqmoto chislo e: ',max);
   Writeln('Nai-malkoto chislo e: ',min);
  
   Readln;
  end.
  
 2. Боряна каза:
  program Project1;
  var
   chislo, SumPol, ProizvNech, BrKr5, suma, br, MinPol, MaxPol: integer;
  begin
   //задаване на начални стойности
   SumPol:=0;
   ProizvNech:=1;
   BrKr5:=0;
   suma:=0;
   br:=0;
   //въвеждане на първо число, за да се зададат стойности на MinPol и MaxPol
   WriteLn('Vavejdaite chisla:');
   ReadLn(chislo);
   if chislo<>0 then begin
    if chislo>0 then
      SumPol:=SumPol+chislo;
    if ((chislo mod 2=1) or (chislo mod 2=-1)) then
      ProizvNech:=ProizvNech*chislo;
    if (chislo mod 5=0) then
      BrKr5:=BrKr5+1;
    suma:=suma+1;
    br:=br+1;
    if (chislo>0) then begin
     MinPol:=chislo;
     MaxPol:=chislo;
    end;
   end;
   //цикъл с постусловие
   repeat
   ReadLn(chislo);
   if chislo>0 then
      SumPol:=SumPol+chislo;
   if ((chislo mod 2=1) or (chislo mod 2=-1)) then
      ProizvNech:=ProizvNech*chislo;
   if ((chislo mod 5=0) and (chislo<>0)) then
      BrKr5:=BrKr5+1;
   suma:=suma+1;
   br:=br+1;
   if (chislo>MaxPol) then
      MaxPol:=chislo;
   if ((chislo<MinPol) and (chislo>0)) then
      MinPol:=chislo;
   until chislo=0;
   //извеждане на данни
   WriteLn('Vie vavedohte 0. Tova e kraiat na programata.');
   WriteLn;
   WriteLn('Sumata na polovitelnite chisla e ', SumPol);
   WriteLn('Proizvedenieto na nechetniete chisla e ', ProizvNech);
   WriteLn('Broiat na chislata, kratni na 5, e ', BrKr5);
   WriteLn('Srednoto aritmetichno na vsichki chisla e ', suma/br);
   WriteLn('Nai-malkoto pologitelno chislo e ', MinPol);
   WriteLn('Nai-goliamoto pologitelno chislo e ', MaxPol);
   ReadLn;
  end.
  
 3. viktoria каза:
  
  program Project1;
  var
   chislo,suma,pn,k5,min,max:integer;
  begin
   suma:=0;
   pn:=0;
   k5:=0;
   min:=0;
   max:=0;
   WriteLn('Vavedete chisla:');
   repeat
     ReadLn(chislo);
     if chislo>0 then
    suma:=suma+chislo;
     if chislo mod 2 =1 then
     pn:=chislo*chislo;
     if chislo mod 5=0 then
     k5:=k5+1;
     if chislo>max then
     max:=chislo;
     if chislo<min then
     min:=chislo;
   until chislo=0 ;
   WriteLn('Sumata e: ',suma);
   WriteLn('Proizvedenieto na nechetnite chisla e: ',pn);
   WriteLn('Kratnite na 5 sa: ',k5);
   WriteLn('Maximalnoto chislo e: ',max);
   WriteLn('Minimalnoto chislo e: ',min);
   ReadLn;
  end.
  
 4. eli каза:
  program Project1;
  var
   suma, min, max, chislo:integer;
  
  begin
   suma:=0;
   min:=0;
   max:=0;
   WriteLn ('vavedete chisla');
   repeat
    ReadLn (chislo);
    if chislo>0 then
    suma:= suma+chislo;
    if chislo>max then
    max:= chislo;
    if chislo<min then
    min:= chislo;
   until chislo=0;
   Writeln ('sumata e: ',suma );
   Writeln ('maksimalnoto chislo e: ',max);
   Writeln ('minimalnoto chislo e: ',min);
   Readln;
  
  end.
     

Вашият коментар