* Статистики за символи

Да се позволи въвеждане на символи до въвеждане на точка и да се отпечата:

 • по отделно броят на цифрите, на аритметичните операции, на главните и на малките букви
 • общият брой на символите, които са били въведени
Публикувано в с етикети , . Постоянна връзка.

3 Responses to * Статистики за символи

 1. Lubomira каза:
   
  program Project1;
  var
   simvol:char ;
   BroiCifri, BrMalkiBukvi, BrGlavniBukvi, BrOperacii :integer;
  begin
  repeat
  WriteLn('Vuvedete simvol:') ;
  ReadLn(Simvol) ;
  case simvol of
  '0'..'9' : BroiCifri:=BroiCifri+1 ;
  'a'..'z' :BrMalkiBukvi:=BrMalkiBukvi+1 ;
  'A'..'Z' :BrGlavniBukvi:=BrGlavniBukvi+1 ;
  '+','-','*','/' :BrOperacii:=BrOperacii+1 ;
  end;
  until simvol = '.';
  WriteLn('Broq na cifrite e = ',BroiCifri );
  WriteLn('Broq na malkite bukvi e = ',BrMalkiBukvi) ;
  WriteLn('Broq na Glavnite bukvi e = ',BrGlavniBukvi) ;
  WriteLn('Broq na operaciite e = ',BrOperacii) ;
  ReadLn;
  end.
                             
 2. Alya каза:
  program Project1;
  var
   brcifri, broper, brglb, brmalb, brsim: integer;
   simvol: char;
  begin
   brcifri:=0;
   broper:=0;
   brglb:=0;
   brmalb:=0;
   brsim:=0;
   WriteLn('Vavedete razlichni simvoli: ');
   repeat
    ReadLn(simvol);
    case simvol of
     '0'..'9': brcifri:= brcifri+1;
     '+','-','/','*': broper:= broper+1;
     'A'..'Z': brglb:= brglb+1;
     'a'..'z': brmalb:= brmalb+1;
    end;
    brsim:=brsim+1;
   until simvol='.';
   WriteLn('Broqt na cifrite e: ', brcifri);
   WriteLn('Broqt na aritmetichnite operacii e: ', broper);
   WriteLn('Broqt na glavnite bukvi e: ', brglb);
   WriteLn('Broqt na malkite bukvi e: ', brmalb);
   WriteLn('Broqt na simvolite e: ', brsim);
   ReadLn;
  end. 
  
 3. Viktoria Velichkova каза:
   
  program project1;
  var
   BrC, BrG, BrM, BrA, Ob: integer;
   c: char;
  begin
   WriteLn('Vavejdaite simvoli');
   BrC:=0;
   BrG:=0;
   BrM:=0;
   BrA:=0;
   Ob:=0;
  
   repeat
    ReadLn(c);
    Ob:= Ob+1;
    case c of
    '0'..'9': BrC:=BrC+1;
    'a'..'z': BrM:=BrM+1;
    'A'..'Z': BrG:=BrG+1;
    '+','-','*','/': BrA:=BrA+1;
    end;
   until c='.';
  
   WriteLn('Broqt cifri e: ', BrC);
   WriteLn('Broqt malki bukvi e: ', BrM);
   WriteLn('Broqt golemi bukvi e: ', BrG);
   WriteLn('Broqt aritmetichni operacii e: ', BrA);
   WriteLn('Obshtiqt broi simvoli e: ', Ob);
  
   ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар