Проверка на символи

Да се направят функции, които проверяват дали даден символ е:

 • главна латинска буква
 • латинска буква
 • арабска цифра
 • препинателен знак

Да се направи главна програма, която тества тези функции, като позволява въвеждане на символи до въвеждане на интервал и отпечатва какви са.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

6 Responses to Проверка на символи

 1. Alya каза:
  Function GlBukva(sim:char):boolean;
  begin
   case sim of
   'A'..'Z':Result:=True;
   else Result:=False;
   end;
  end;
  Function MalBukva(sim:char):boolean;
  begin
   case sim of
   'a'..'z':Result:=True;
   else Result:=False;
   end;
  end;
  Function Cifra(sim:char):boolean;
  begin
   case sim of
   '1'..'9':Result:=True;
   else Result:=False;
   end;
  end;
  Function Znak(sim:char):boolean;
  begin
   case sim of
   '.',',','!','?','-':Result:=True;
   else Result:=False;
   end;
  end;
  var
   sim:char;
  begin
   Write('Vavedete simvol: ');
   ReadLn(sim);
   if GlBukva(sim) then
    WriteLn('Tova e glavna bukva!');
   if MalBukva(sim) then
    WriteLn('Tova e malka bukva!');
   if Cifra(sim) then
    WriteLn('Tova e cifra!');
   if Znak(sim) then
    WriteLn('Tova e znak!');
   Readln;
  end.
   
 2. svetlieti каза:
  (*Да се направят функции, които проверяват дали даден символ е:
  главна латинска буква
  латинска буква
  арабска цифра
  препинателен знак
  Да се направи главна програма,
  която тества тези функции,
  като позволява въвеждане на символи
  до въвеждане на интервал и отпечатва какви са.*)
  
  program Project1;
  
    function GlavnaB(sim:char):boolean;
    begin
     case sim of
     'A'..'Z':Result:=True;
     else Result:=False;
     end;
    end;
  
    function MalkaB(sim:char):boolean;
    begin
     case sim of
     'a'..'z':Result:=True;
     else Result:=False;
     end;
    end;
  
    function Chislo(sim:char):boolean;
    begin
     case sim of
     '0'..'9':Result:=True;
     else Result:=False;
     end;
    end;
  
    function PrepinatelenZ(sim:char):boolean;
    begin
     case sim of
     '.',',','!','?':Result:=True;
     else Result:=False;
     end;
    end;
  
  var
   sim:char;
  
  begin
  
   Writeln('Vavejdai simvoli');
   repeat
    Readln(sim);
  
    if GlavnaB(sim) then
     Writeln('Simvola e glavna latinska bukva');
  
    if MalkaB(sim) then
     Writeln('Simvola e malka latinska bukva');
  
    if Chislo(sim) then
     Writeln('Simvola e chislo');
  
    if PrepinatelenZ(sim) then
     Writeln('Simvola e prepinatelen znak');
  
   until sim=' ';
  
   Writeln('Stop vie vavedohte interval!');
   Readln;
  end.
  
 3. Боряна каза:
  program Project1;
  
  // главна латинска буква?
  function GlavnaBukva (simvol: char): boolean;
  begin
  if (simvol>='A') and (simvol<='Z') then Result:=true
  else Result:=false;
  end;
  
  // латинска буква?
  function Bukva (simvol: char): boolean;
  begin
  if ((simvol>='a') and (simvol<='z')) or ((simvol>='A') and (simvol<='Z'))then
      Result:=true
  else Result:=false;
  end;
  
  // арабска цифра?
  function Cifra (simvol: char): boolean;
  begin
  if (simvol>='0') and (simvol<='9') then Result:=true
  else Result:=false;
  end;
  
  // препинателен знак?
  function Znak (simvol: char): boolean;
  begin
  if (((simvol='.') or (simvol=',')) or (simvol='!') or (simvol='?')) then
      Result:=true
  else Result:=false;
  end;
  
  var
   simvol: char;
  begin
   Write('Vavedete simvol po vash izbor: ');
   ReadLn(simvol);
   if Bukva(simvol) then WriteLn('Tova e latinska bukva.');
   if GlavnaBukva(simvol) then WriteLn('Tia e glavna.');
   if Cifra(simvol) then WriteLn('Tova e arabska cifra.');
   if Znak(simvol) then WriteLn('Tova e prepinatelen znak.');
   if (not(Bukva(simvol)) and (not(Cifra(simvol)) and not(Znak(simvol)))) then
       WriteLn('Tozi simvol ne popada v nito edna ot zadadenite kategorii.');
   ReadLn;
  end. 
  
  • Данаил каза:

   Охоо! Направила си даже проверката за друг символ, браво! Можеше условията да ги проверяваш с вложени условни команди – тогава щеше да си спестиш последните проверки и там да имаш само else (понеже ако не е никое от горните, значи е това).

 4. Lubomira каза:
   
  program Project1;
  
  function Glbukva (simvol:char) :boolean;
  begin
   case simvol of
    'A' .. 'Z' :Result:=True ;
    else Result:=False ;
   end;
  end;
  
  function Mbukva (simvol:char) :boolean;
  begin
   case simvol of
    'a' .. 'z' :Result:=True ;
    else Result:=False ;
   end;
  end;
  
  function Cifra (simvol:char) :boolean;
  begin
   case simvol of
    '0'..'9' :Result:=True ;
    else Result:=False ;
   end;
  end;
  
  function Prznak (simvol:char) :boolean;
  begin
   case simvol of
    '.',',','!','?' :Result:=True ;
    else Result:=False ;
   end;
  end;
  
  var
   simvol:char ;
  
  begin
  WriteLn('Vuvedete simvol :') ;
  ReadLn (simvol) ;
  
   if GlBukva(simvol) then
   WriteLn ('Simvola e glavna bukva') ;
  
   if Mbukva(simvol) then
   WriteLn ('Simvola e malka bukva') ;
  
   if Cifra(simvol) then
   WriteLn ('Simvola e cifra') ;
  
   if Prznak(simvol) then
   WriteLn ('Simvola e prepinatelen znak') ;
   ReadLn ;
  
  end.
  
 5. viktoria каза:
  program proverka;
  
  function GlavnaB(simvol: char):boolean;
  begin
   case simvol of 'A'..'Z':Result:=True;
   else Result:=False;
  end;
  end;
  
  function MalkaB(simvol :char):boolean;
  begin
   case simvol of 'a'..'z':Result:=True;
   else Result:=False;
   end;
  end;
  
  function Chislo(simvol: char):boolean;
  begin
   case simvol of
   '0'..'9':Result:=True;
   else Result:=False;
  end;
  end;
  
  function PrepZnak(simvol: char):boolean;
  begin
   case simvol of '.',',','!','?':Result:=True;
   else Result:=False;
  end;
  end;
  var
   simvol:char;
  begin
   WriteLn('Vavejdai simvoli');
   repeat
    ReadLn(simvol);
    if GlavnaB(simvol) then
     WriteLn('Simvolat e glavna latinska bukva');
    if MalkaB(simvol) then
     WriteLn('Simvolat e malka latinska bukva');
    if Chislo(simvol) then
     WriteLn('Simvolat e chislo');
  
    if PrepZnak(simvol) then
     WriteLn('Simvolat e prepinatelen znak');
   until simvol=' ';
  WriteLn('Stop vavedohte interval!');
  ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар