Число и цифри

Напишете функции, които:

 • по дадено цяло положително число N и цифра К определя дали цифрата К се съдържа в числото N
 • по дадено цяло число N намира броя на цифрите му
 • по дадено цяло число N намира сумата на цифрите му
 • по дадено цяло число N го отпечатва в обратен ред
 • по дадено цяло число N определя коя е най-голяма цифра, съдържаща се в записа на числото
Публикувано в с етикети , . Постоянна връзка.

One Response to Число и цифри

 1. Боряна каза:
  program Project1;
  
  //дали цифрата К се съдържа в числото N
  function cifraK (N, K: integer):boolean;
  var
   c: integer;
  begin
  Result:=false;
  repeat
   c:=N mod 10;
   if c=K then begin
    Result:=true;
    Break;
   end;
   N:=N div 10;
  until N=0;
  end;
  
  //по дадено цяло число N намира броя на цифрите му
  function Br(N:integer):integer;
  var
   broi: integer;
  begin
   broi:=0;
   repeat
    N:=N div 10;
    broi:=broi+1;
   until N=0;
   Result:=broi;
  end;
  
  //по дадено цяло число N намира сумата на цифрите му
  function Sum(N:integer):integer;
  var
   c, suma: integer;
  begin
   suma:=0;
   repeat
    c:=N mod 10;
    suma:=suma+c;
    N:=N div 10;
   until N=0;
   Result:=suma;
  end;
  
  //по дадено цяло число N го отпечатва в обратен ред
  function Naopaki(N:integer):integer;
  var
   chislo: integer;
  begin
   chislo:=0;
   while N<>0 do begin
    chislo:=(chislo*10)+(N mod 10);
    N:=N div 10;
   end;
   Result:=chislo;
  end;
  
  //по дадено цяло число N определя коя е най-голяма цифра
  function Max(N:integer):integer;
  var
   c: integer;
  begin
   max:=0;
   while N<>0 do begin
    c:=N mod 10;
    if c>max then max:=c;
    N:=N div 10;
   end;
  end;
  
  var
   N, K: integer;
  begin
   Write('Vavedete cialo chislo N i cifra K: ');
   ReadLn(N,K);
  
   if cifraK(N,K) then WriteLn('Cifrata ', K, ' se sadarga v chisloto ', N);
   WriteLn('Broiat na cifrite na ', N, ' e ', Br(N));
   WriteLn('Sumata na cifrite na ', N, ' e ', Sum(N));
   WriteLn(N, ' v obraten red e ', Naopaki(N));
   WriteLn('Nai-goliamata cifra na ', N, ' e ', Max(N));
  
   ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар